TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Ziraat Fakültesi üreticiyi sevindirdi!

Ziraat Fakültesi üreticiyi sevindirdi!
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum’da tarımsal üretimde verim artışı sağlayabilmek amacıyla atak üstüne atak geliştiriyor. Çiftçilerin, üretimde verimi artırmak için faydalandıkları mineral gübrelerin daha az miktarlarda kullanılarak daha fazla verim elde edilmesinin amaçlandığı bir proje üzerinde çalışan Ziraat Fakültesi, bu projeyle aynı zamanda çevrenin korunmasını da sağlamış olacak.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum’da tarımsal üretimde verim artışı sağlayabilmek amacıyla atak üstüne atak geliştiriyor. Çiftçilerin, üretimde verimi artırmak için faydalandıkları mineral gübrelerin daha az miktarlarda kullanılarak daha fazla verim elde edilmesinin amaçlandığı bir proje üzerinde çalışan Ziraat Fakültesi, bu projeyle aynı zamanda çevrenin korunmasını da sağlamış olacak.

BİYOLOJİK GÜBRE

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Turan, Erzurum’da tarımsal üretimde verim artışı sağlayacak çok önemli bir gübre projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Turan, çiftçilerin, daha çok verim elde etmek amacıyla kullandıkları fosforlu ve azotlu gübrelerden oluşan mineral gübrelerin, bitkisel üretime toprak tiplerine göre fayda sunabildiklerini belirtti. Turan, “Toprağa atılan mineral gübrelere çiftlik gübresi, kompost ve çamur artıkları gibi ilaveler yapılmadığı takdirde, topraktaki fosforlu gübrenin ancak yüzde 5 ile 15’i, azotlu gübrenin de, yüzde 25 ile 35’inden faydalanabilmek mümkün olacaktır. Gübrenin toprakta geri kalan kısmı ise, toprakta bitkiye yararsız bir forma geçecek ya da yıkanarak ortamdan uzaklaşacaktır.” dedi. Gübrenin fayda elde edilemeyen kısmının topraktan uzaklaşmasının normal bir süreç olmadığını, bu uzaklaşmanın tam tersine çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Turan, “Zamanla topraktan uzaklaşan atık gübreler, başta içme sularının kirlenmesine ya da karıştıkları sulardaki canlı hayatın zarar görmesine de neden olmaktadırlar.” diye konuştu.

BİYOLOJİK GÜBREYLE HEM TOPRAK, HEM DE ÇEVRE RAHATLAYACAK

Halen üzerinde çalıştıkları projeyle, toprakta çok daha düşük miktarlarda mineral gübre kullanımıyla daha fazla verim elde edilmesini sağlayacaklarını dile getiren Prof. Dr. Metin Turan, böylece toprakta gübre artığı kalmayacağı gibi, çevrenin de kirlenme tehlikesinden kurtarılmış olunacağını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Turan, proje çerçevesinde yeni bir biyolojik gübre formülasyonu hazırladıklarını anlatarak, “Üzerinde çalıştığımız bu biyolojik gübre formülasyonuyla toprakları bir kere yoğun mineral gübre yükünden kurtarmış olacağız. Çünkü üretici, normal şartlarda kullandığı mineral gübreyi çok daha düşük miktarlarda toprağa bırakacak, ek olarak üzerinde çalıştığımız biyolojik gübreyi kullanacak. Biyolojik gübremiz, toprağın mineral gübrelerden çok daha fazla oranlarda faydalanmasını sağlamakla birlikte, istifade edilemeyen ve atık olarak çevreye karışan gübre miktarını da, önemli ölçüde azaltacak.” şeklinde konuştu.
Erzurum Gazetesi