Hedefimiz

Bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, tohumluklarının üretimi, tedariki ve pazarlamasına ilişkin milli ve sektöre has politikalar geliştirerek,

Geliştirdiği politikalarla uyumlu milli ve milletlerarası idari, teknik ve hukuki düzenlemelerin yapılması ve uygulanmasına etkin katılım sağlayarak,

Alt Birlikler ve üyelerinin teknik ve teknolojik gelişmelerine destek sağlayıp, her zeminde hak ve menfaatlerini savunarak, 

Milli tohumculuk sektörünün gelişimine katkıda bulunmak.