TÜRKTOB Sorumluluk Reddi Beyanı

Bu sitedeki bilgilerin doğru olmasını sağlamak için mümkün olan her çaba gösterilmiş olmakla birlikte; TÜRKTOB bu sitede veya bağlantılı sitelerde olabilecek, belirtilmiş ya da ima edilmiş, her tür hata, eksiklik ya da amaç uyuşmazlığı hususunda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bunlardan kaynaklanabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamayacağını beyan eder. Bu site teknolojideki, standartlardaki veya yasal yükümlülüklerdeki değişmeler sebebiyle yenilenebilir. Burada örnek olarak kullanılan bazı firma ya da ürünler tescilli marka olabilir ve/veya bağlı firmaların tescilli markaları olabilir ve TÜRKTOB’un görüşlerini yansıtmayabilir.