TÜRKTOB BŞK. YRD. VE SÜSBİR BŞK. SAVAŞ AKCAN LANDSCAPE İSTANBUL 2023'TE SÜS BİTKİLERİNİ KONUŞTU