TARIM VE TOHUMCULUK MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR - DR. VEHBİ ESER - BİSAB - TÜRKTOB - KANAL 5

"TÜRK TOHUMCULUĞU ARTIK YURT DIŞINA AÇILMAK ZORUNDA" 

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi ESER, Kanal 5 TV'de canlı olarak yayınlanan Burak ALGANATAY'ın hazırlayıp sunduğu "Gündem Tarım" programının konuğu oldu. 

BİSAB Başkanı ve TÜRKTOB Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi ESER, Bitki Islahçıları Alt Birliğinin amaçlarını ve çalışmalarını anlattı. 

Tohumculukta bitki ıslahının, bitki ıslahçısı yetiştirmenin ve yeni bitki, yeni çeşitlerin geliştirilmesinin en önemli konu olduğunu vurgulayan Dr. Vehbi ESER, BİSAB'ın bu konularda yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi. 

III. Tarım ve Orman Şûrası sonuçlarını ve genel tarım politikalarını değerlendiren Dr. Vehbi ESER, şûra sonuç bildirgesinde açıklanan araştırma-geliştirme (AR-GE) hedeflerinin gerçekleşmesi ve başarılı olması için bitki ıslahçılarının ve tohumcuların aktif olarak görev alması gerektiğini ifade etti. 

Tarımda ve tohumculukta AR-GE çalışmalarının başarısının yolunun kamu-özel sektör ve üniversite iş birliğinden geçtiğini kaydeden Dr. Vehbi ESER, tohumculuğun yeni ve dolayısıyla sermaye yapısı yeterli olmayan bir sektör olduğunu söyledi. 

Tohumculukta AR-GE'nin çok maliyetli ve uzun zaman isteyen bir faaliyetler bütünü olduğunun altını çizen Dr. ESER, savunma sanayi kadar önemli olan ve milli güvenlik konusu olarak değerlendirilmesi gereken tohumculuk sektörüne başta araştırma-geliştirme çalışmaları olmak üzere tüm konularda daha çok destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

AR-GE yapma kapasitesi olan kurumlara yerinde destek olunmasını, bitki ıslahçılarının maaş ve sigorta gibi giderlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını talep ettiklerini belirten Dr. ESER, küresel şirketlerin pazarlama ve tanıtım ekiplerinin çok güçlü ve bu işlere ayırdıkları bütçenin de çok büyük olduğunu, yerli firma ve yerli çeşitlerin piyasada yer alabilmesi için pazarlama ve tanıtım desteğinin de mutlaka sağlanması gerektiğini ifade etti. 

Türk tohumculuğunun artık kendi teknolojisi ve kendi çeşitleri ile yurt dışına açılması gerektiğini vurgulayan Dr. ESER, bunun için ayrıca desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. 

Tüm dünyada küresel şirketlerin birleşerek tekel oluşturmaya çalıştıklarını, Türkiye'de de özellikle mısır ve ayçiçeği tohumu üreten firmaların aynı yolu izlediklerini açıklayan Dr. ESER, "Aynı ürünlerin çeşitlerini geliştiren yerli firmalarımız, pazarlama ve tanıtım bütçeleri yetersiz olduğu için piyasada yer bulmakta zorlanıyorlar. Küresel şirketler, bir yıllık bir tanıtım faaliyeti için milyonlarca dolar harcayabiliyor. Devletimiz bu alana destek vermez ise özellikle mısır ve ayçiçeğinde kısa zamanda mesafe almamız mümkün değil." dedi.  

BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi ESER, yerli tohum ve ata tohum kavramlarına açıklık getirdi.

Dr. ESER, "Ata tohum yerine yerel tohum ifadesinin kullanılması daha uygun olur. Yerel tohumlar bizim gen kaynağımızdır. Mutlaka korunması gerekir. Ancak yerel tohumları üretim için değerlendirdiğimizde ekonomik olması mümkün değildir. Dekara 1 ton, 1,2 ton ürün alınan çeşitler varken, çiftçimizi 200 kg ürün alabileceği yerel çeşitlere nasıl ikna edeceksiniz. Yerel çeşitler genetik kaynak olarak görülmeli ve kendi dar alanlarında korunmaları için desteklenmeli." ifadelerini kullandı.  

Buğdayın genetik yapısı ve kromozom sayısı ile oynanmadığını, Türkiye'de GDO'lu tohum olmadığını belirten Dr. ESER, "Aksi söylemlerde bulunanların nereye hizmet ettiklerini tahmin ediyoruz. İnsanlarımızın sağlığı ile oynayan asıl bu kişilerdir. Ayrıca ihracatımız ve ülkemizin genel ekonomisi de bu söylemlerden zarar görmektedir. dedi. 

Sertifikalı tohumun önemini ve avantajlarını anlatan Dr. ESER, kışlık sebzelerde yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve tohumda olduğu gibi fidede de KDV'nin %1'e düşmesi gerektiğini ifade etti.   
 
Dr. Vehbi ESER, "Tarımda fiyatı en az artan ve ürün fiyatlarına en az etki eden girdi tohumluktur. Ancak mazot, gübre, elektrik gibi temel girdilerin fiyatları çok yüksektir. Bu girdilere devlet daha çok destek vermelidir. Bir diğer önemli konu da ürün ve üretim planlamasıdır. Geçtiğimiz dönemde patates, soğan krizi yaşadık. Bunların tekrarlanmaması için uzun vadeli planlama şarttır. Havza Bazlı Üretim ve Destekleme Modeli ne yazık ki tam olarak oturmadı." dedi. 

BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi ESER,  tarımda üretici örgütlülüğü, kooperatifleşme, arazi kullanımı ve arazi toplulaştırması konularında da görüşlerini dile getirdi.