TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

ULUSAL KANAL

KAPAK_WEB_SOSYAL_MEDYA_ULUSAL_KANAL_GUNDEM_EKONOMI_BASKAN_AKCAN_2

TÜRKTOB Başkanı Savaş AKCAN Ulusal Kanal'da canlı yayınlanan 'Gündem Ekonomi' programına konuk oldu

AKCAN özetle şu konulara değindi:

"Tarım siyasete alet edilecek bir konu değildir."

"Milli tohum çeşitlerimizle 100 milyon nüfusu besleyebiliriz."

"Hibrit, GDO, kromozom sayısı gibi konularda bilmeden konuşanlar var, bu çok büyük bir hatadır. Yok, eğer bilerek yanlış konuşuyorlarsa vatana ihanettir." 

"İsrail’e bağımlı olduğumuzu söylemek, yalandır, ayıptır, sahtekârlıktır."

"2018 yılında tohumda 150 milyon dolar ihracatı, 170 milyon dolar ithalat yaptık." 

"Tohuma fidanı, fideyi ve süs bitkilerini eklediğimizde 260 milyon dolar ihracatımız, 240 milyon dolar ithalat var. 20 milyon dolar artıdayız." 

"İsrail’den aldığımız tohumun bedeli 12 milyon dolar, 1.2 milyon dolarlık tohumu da aynı ülkeye ihraç ediyoruz."
 
"Tohumculuk sektörü 1.5 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaştı. Bu hacim içinde İsrail’den yaptığımız ithalatın oranı sadece binde 8. Bu mu İsrail’e bağımlılık, dışa bağımlılık?" 

"Milli tohum çeşitlerimizi çiftçimize daha iyi tanıtmalıyız." 

"Birim alandan elde ettiğimiz verimi artırmak için çalışıyoruz."

"Hibrit tohum melez tohum demektir. Aynı çeşit iki üründen (ana-baba) melezleme yapılır. Doğal bir yöntemdir. GDO ile ilgisi yoktur. Hibrit tohum kısır değildir. Üründen yine tohum alırsınız ama ya anaya ya babaya çeker, verimlilik azalır." 

"Biz ıslahçı hakları bizde olan milli tohumun peşindeyiz." 

"Türkiye’de GDO’lu tohumun üretimi, ithalatı, ekimi yasaktır. 12 yıla kadar hapis ve çok yüksel para cezası vardır." 

"Çiftçimiz girdi maliyetlerini ürün fiyatına yansıtmak zorundadır."

"Tarımda 2023 hedefleri olan, 150 milyar dolarlık hasılaya, 40 milyar dolarlık ihracata ulaşmak, 84 milyona yükselecek ülke nüfusumuzun gıda güvencesini sağlamak, 50 milyon turisti beslemek istiyorsak, tarımsal desteği milli gelirin yüzde 1’ine çıkarmalıyız."

"Üretim maliyetlerimiz diğer ülkelerden fazla ise, aradaki fark destek olarak Türk çiftçisine ödenmeli, ithalata giden para yurt içinde kalmalı."

"Tarımsal bilgi birikimimiz çok yüksek ve potansiyelimiz çok yüksek, karar vericiler bu birikimi kullanmalı."

"Verimli tarım arazilerimizi amaç dışı kullanmaya devam edersek, enflasyon düşmez."

"Küçük aile işletmelerini desteklemeden tarımı düzeltemeyiz."

 

Sitemizdeki Diğer Videolar