TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB'UN ÇABALARI SONUÇ VERDİ

TÜRKTOB'UN ÇABALARI SONUÇ VERDİ

2018 DÖNER SERMAYE VE ANALİZ ÜCRETLERİNDE KDV ARTIŞI DURDURULDU

Türkiye Tohumcular Birliğine (TÜRKTOB) bağlı Alt Birliklerin üyeleri tarafından muayene, analiz ve diğer işlemler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kurumlarına ödenen döner sermaye ücretlerine 2018 yılı Haziran ayının ilk haftasında getirilen %18’lik ek KDV uygulaması, Maliye Bakanlığının görüşü gelinceye kadar durdurulmuştur.

Önceden KDV dahil olarak açıklanan ücretlerin ödenmesi konusunda TÜRKTOB’un yoğun girişimleri sonuç vermiş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığına görüş sorulmuştur. Maliye Bakanlığının görüşü gelinceye kadar ilgili kurumlar için önceden açıklanan ücretler geçerli olacaktır.     

TÜRKTOB’un zaten sektör tarafından yüksek bulunan ücretlerin makul seviyeye gelmesi ve ek KDV artışının iptal edilmesi konusunda çalışmaları devam etmektedir.