TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB BAŞKANI YILMAZ, TYAB GENEL KURULUNDA KONUŞTU; ‘’ SÖZLEŞMELER STANDART OLMALI - TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ÖZEL DESTEK ALMALI’’

TÜRKTOB BAŞKANI YILMAZ, TYAB GENEL KURULUNDA KONUŞTU; ‘’ SÖZLEŞMELER STANDART OLMALI - TOHUM YETİŞTİRİCİLERİ ÖZEL DESTEK ALMALI’’
Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) 11. Olağan Genel Kurulu, 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Genel Kurul’un açış konuşmasını yapan Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Ballı, TYAB’ın kurulduğu günden bu yana üye sayısını arttırdığını, gün itibariyle 35 bin 454 üyeye ulaştıklarını açıkladı.

‘’ Yetiştirici sayısı ile birlikte tohum üretimi de artıyor’’

Üye sayısının artmasıyla birlikte tohum üretiminin de arttığını vurgulayan Ballı, 2002 yılında 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin 2017 yılı sonunda 1 milyon 50 bin tona yükseldiğini, bu başarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği desteklerle birlikte TYAB ve diğer Alt Birlik üyelerinin çalışmaları sayesinde yakalandığını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tohum yetiştiricilerine özel bir destek vermediğini vurgulayan Ballı, desteklerin tarla muayene raporları ile birlikte üreticilerden alınacak tarla müstahsil belgelerine bağlanmasıyla üretim hedeflerine çok daha hızlı ulaşılacağının altını çizdi.

***

‘’ Islahçılar ve yetiştiriciler işini iyi yapıyor’’

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar ise 2006 yılında yayınlanan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile birlikte sektörün gelişmeye başladığını, bugün %85’e varan oranlarda Türkiye’nin kendi tohumlarıyla üretim yaptığını söyledi.

Tohum yetiştiricisinin yerli tohumlara ilgi gösterdiği oranda tohumculuğun gelişeceğini ifade eden Taşpınar üreticilere ve yetiştiricilere yerli tohum kullanmalarını tavsiye etti.

Türkiye’nin geçmişe göre daha az alanda üretim yaptığını ancak buna rağmen verimliliğin artmasıyla birlikte daha çok ürün elde ettiklerini söyleyen Taşpınar, ‘’ Bu durum ıslahçıların ve yetiştiricilerin işlerini iyi yaptıklarının göstergesidir’’ dedi.

***

‘’ Özel sektör girişimciliği ve destekler sektörü büyütmüştür’’

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ise konuşmasına tarım ve gıda sektörünün küresel ölçekte öneminden söz ederek başladı.

‘’Dünyada sanayisi, teknolojisi ve ticareti gelişmiş ülkelere baktığınızda hepsinin tarım ve gıda sektörlerinin de gelişmiş oluğunu görürsünüz.  Tabi tarımın içinde tohumculuk sektörlerini de geliştiren bu ülkeler her alanda söz sahibi olmuşlardır. 7 milyarı aşan dünya nüfusu içinde 800 milyon insanın açlıkla karşıyadır. 1 milyar 100 milyon insanda yetersiz beslenme ile mücadele etmektedir.  Yine 1 milyar insan da obezite ile uğraşmaktadır.’’ şeklinden konuşan TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, Türkiye’de tohumculuk sektörünün gelişimini ise şöyle anlattı;

‘’Tarımın ve bitkisel üretimin en önemli girdisi tohumluktur. Tohum, gıda zincirinin en önemli halkasıdır. Tohumculuk sektöründe 1925 yılında başlayan çalışmalar 1960’lı yıllara kadar bölgesel çabaların ötesine geçememiştir. 1963 - 1980 yılları arasında kamu ağrılıklı bir tedarik sistemi söz konusu olmuştur. Türkiye o yıllarda tescil, piyasa denetimi, dış ticaret gibi kavramlarla tanışmaya başlamıştır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra özel sektörün devreye girmesiyle tohumculuk sektörü gelişmeye başlamıştır. Özel sektörün girişimciliği, üretim alt yapısının düzenlenmesine yönelik çabalar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleri tohumculuk sektörünün gelişmesinin itici gücü olmuştur. ‘’

Sertifikalı tohumluk üretiminin son 15-20 yılda 145 bin tonlardan 1 milyon 50 bin tona yükseldiğini vurgulayan Yılmaz, bu artışın sağlanmasında tohum yetiştiricilerinin katkısının büyük olduğunu söyledi.

‘’ Sertifikalı Tohum Kullanım Oranı %80’e çıktığında hedefimize ulaşmış oluruz’’

Türkiye’de her yıl 2 milyon 700 bin ton tohumun toprakla buluştuğunu, 1 milyon 50 bin tonluk üretimin, ihtiyacın %40’ını karşıladığını, gelişmiş ülkelerde bu oranın %80-85 olduğunu ifade eden Yılmaz, ‘’Bizde bu oranlara çıktığımız zaman amacımıza ulaşmışız demektir.’’ dedi.

‘’ İhracatımız, ithalatı değer bazında da geçmeli’’

2007 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 38 iken, bugün % 73’e çıktığını, fide, fidan ve süs bitkilerini de dahil edildiğinde bu oran %92’dir. 2017 yılından 40 bin ton tohum ithal ettik, buna karşılık 44 bin ton tohum ihraç ettik. Miktar olarak ihracatımız, ithalatımızdan daha çok. Dış ticaretteki hedefimiz ise ihracatın değer bazında da ihracatı geçmesidir.

TÜRKTOB ve Alt Birlikleri ile TÜBİTAK- TÜSSİDE iş birliğinde 2016 yılından başlayan ve 2017 yılında sonuçlanıp kamuoyu ile paylaşılan Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi ile sektörün yol haritasının çıktığını belirten Yılmaz, tohum yetiştiricilerinin de sorunlarının ve çözüm yollarının proje sonucunda çıkan strateji kitaplarında yer aldığını vurguladı.

‘’ Sözleşmeler standart olmalı’’

Tohum yetiştiricileri ile tohum sanayicileri arasındaki sözleşmelerin standarda bağlanmasını gündeme getiren Yılmaz, bu konunun her iki tarafında memnuniyet duyacağı şekilde geliştirilmesi gerektiğini bununla birlikte kayıt dışlığın ve hakız rekabetin de önlenmesi gerektiğini söyledi.

‘’ Tohum yetiştiriciliği profesyonel bir iştir, yetiştirici ayrıca desteklenmelidir’’

Tohum yetiştiriciliğinin bilgi, tecrübe ve uzmanlık gerektiren dolayısıyla profesyonel bir iş olduğunu belirten Yılmaz, yetiştiricilere özel destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

 ***

Divan Kurulu Başkanlığını İsmail Yurtan, katip üyelikleri ise Orhan Altın ve Ahmet Kaplan’ın yaptığı Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 11. Olağan Genel Kurulu, açış konuşmalarının ardında resmi gündemin uygulanmasıyla devam etti.

Genel Kurul’a katılan üyelere, 2017 yılı faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve mali raporlar okundu. 2017 yılına ait raporlar oy birliği ile ibra edildi.

Ardından 2018 yılı çalışma programı ve 2018 yılı tahmini bütçesi de oy birliği ile onaylandı.

22 Nisan 2018 günü yapılan seçimde ise 4775 delegeden 1196’sı oy kullanarak organları belirledi.  

 

DETAY 1- GENEL

DETAY 2 - BURHAN BALLI

DETAY 3 - ÖZKAN TAŞPINAR

DETAY 4 - KAMİL YILMAZ