TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB BAŞKANI YILMAZ; ‘’ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİTKİ ISLAHI VE AR-GE ÇALIŞMALARINA DAHA ÇOK KAYNAK AYIRMALI’’

TÜRKTOB BAŞKANI YILMAZ; ‘’ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİTKİ ISLAHI VE AR-GE ÇALIŞMALARINA DAHA ÇOK KAYNAK AYIRMALI’’

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 12-13 Mayıs 2018’de Ankara’da yapıldı.

****

Genel Kurul’a Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Alt Birliklerin temsilcileri, BİSAB delegeleri ve davetliler katıldı.

Temel önceliğimiz insana yatırımdır

Genel Kurul’un açış konuşmasını BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Eser yaptı. İlk olarak ıslah çalışmalarının önemine değinen ve BİSAB’ın temel amacının Türkiye tohumculuk sektörünün teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılması olduğunu vurgulayan Dr. Vehbi Eser özetle şunları kaydetti; ‘’ Temel önceliğimiz insana yatırım yapmaktır. Bitki ıslahçısının yetişmesi ve sektörümüzün ıslahçı ihtiyacının karşılanması temelimizdir. Sektörümüzün teknoloji – diğer anlamda çeşit- ihtiyacının karşılanması en büyük amacımızdır. BİSAB bu ihtiyacı karşılamak için Bitki Islahı Kursları düzenlemektedir.’’

BİSAB uluslararası yayın, organizasyon ve anlaşmalara imza atıyor

Sektördeki bilimsel yayın açığının kapatılması için Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdiklerini, 2000 sayfadan ve 4 ciltten oluşan Tohum ve Tohum Teknolojileri Kitabı hazırladıklarını ifade eden Dr. Eser konuşmasını şöyle sürdürdü; ‘’ Bir diğer eğitim çalışmamız artık uluslararası alanda da kabul edilen ve bilimsel tarama listesinde yer alan Ekin Journal Dergimizdir. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Bitki Islahı ve Genetiği Kongresi kendi alanında uluslar arası bir organizasyon olmuştur. Yine dünyada ilk olan 11 Mayıs Bitki Islahçıları Günüde ıslahçılarımız ve diğer paydaşlarımız için çok verimli olan bir zemindir. Bitki Islahçıları Gününün tüm dünyada kutlanır olması da amaçlarımız arasındadır.’’

BİSAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Eser, yerli özel sektörün ihtiyacı olan genetik kaynak ve çeşitlerin karşılanması için birlik olarak uluslararası kurumlarla yapılan anlaşmaların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

***      

Tohumculuk sektörü dünyada ‘’ Bende Varım’’ diyor

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ise konuşmasına Türkiye tohumculuk sektörünün kısa tarihçesini anlatarak başladı. Tohumun gıda zincirinin en önemli halkası olduğunu kaydeden Yılmaz, tohumculuk sektöründe 1925 yılında başlayan çalışmaların 1960’lı yıllara kadar bölgesel bazda sınırlı çabaların ötesine geçemediğini, 1963 - 1980 yılları arasında kamu ağrılıklı bir tedarik sistemi söz konusu olduğunu kaydetti. 

‘’Özellikle 1980’li yıllardan sonra özel sektörün devreye girmesiyle tohumculuk sektörü gelişmeye başlamıştır. TÜRKTOB’un kuruluşu ile birlikte artan özel sektör girişimciliği, üretim alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çabalar ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleri tohumculuk sektörünün gelişmesinin itici gücü olmuştur ‘’ şeklinde konuşan Yılmaz, tohumculukta gelişmiş olarak değerlendirilen ülkelerin üretim ve ticaret konularında oluşturdukları sistem ve kuralların Türkiye’den ortalama yarım asır önce devreye girdiğini, Türkiye’nin buna rağmen TÜRKTOB ve alt birliklerinin öncülüğünde tüketici ve sanayici tercihlerini dikkate alan, kalite odaklı, rekabet gücü yüksek ve adil bir tohumculuk sisteminin oluşmasına, ülkemizin yerel genetik kaynaklarının değerlendirilerek yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, tohumlukların üretimi, tedariki ve ticaretine ilişkin millî politikalar belirlenmesi ve uygulanmasına, millî ve milletlerarası idari, teknik ve hukuki düzenlemelerin yapılmasına katkı sağladığını söyledi.    

  • Kamu ve özel sektör bitki ıslahına ve AR-GE’ye daha çok kaynak aktarmalı

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz ‘’ 1980’li yıllarda sadece 3 tohumculuk firması varken bugün bu sayı 850’yi aşmıştır. 2002 yılında 145 bin ton olan üretim, 2007 yılında 325 bin ton, üretilen tohumluğun kalitesinin artması her geçen gün sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteklerinin etkisi ve özel sektörün gayretleri ile 2010 yılında 497 bin tona yükselmiş, 2017 yılında 1 milyon 50 bin tona yaklaşmıştır’’dedi.

‘’Türkiye tohumculuk sektörünün yerli çeşitlerle dünya ölçeğinde bende varım diyor’’ şeklinde konuşan Yılmaz, kamu ve özel sektörün bitki ıslahı, AR-GE ev biyoteknoloji çalışmalarına daha çok kaynak aktarması gerektiğini kaydetti.

***      

Genel Kurulun açılışında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Caygın ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gökhan Kızılcı’da söz aldı.

***

BİSAB 11. Olağan Genel Kurulu, açış konuşmalarının ardından resmi gündemin uygulanmasıyla devam etti. Genel Kurul’a katılan üyelere, 2017 yılı faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve mali raporlar okundu. 2017 yılına ait raporlar oy birliği ile ibra edildi. Ardından 2018 yılı çalışma programı ve 2018 yılı tahmini bütçesi de oy birliği ile onaylandı. 13 Mayıs 2018 günü yapılan seçimde ise organlar belirledi.  

1

2

 

4

VEHBİ ESER YAKIN (1)

5

6

7

8

9