TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB BAŞKANI SAVAŞ AKCAN; ‘’ YETİŞTİRİCİLERİMİZİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN DAHA ETKİN ÇALIŞACAĞIZ’’

TÜRKTOB BAŞKANI SAVAŞ AKCAN; ‘’ YETİŞTİRİCİLERİMİZİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN DAHA ETKİN ÇALIŞACAĞIZ’’
TYAB tarafından düzenlenen ‘’ Milli Tarımda Profesyonel Ellerin Yeri ve Önemi’’ ana temalı çalıştay Antalya’da yapıldı.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğinin (TYAB) düzenlediği  ‘’ Milli Tarımda Profesyonel Ellerin Yeri ve Önemi’’ ana temalı çalıştay 26-27 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Çalıştaya Türkiye Tohumcular Birliği ve Alt Birliklerinin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ve araştırma enstitülerinin yetkilileri, yüksek yargı organlarının temsilcileri, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, akademisyenler ile 800’ü aşkın tohum yetiştiricisi katıldı.

‘’Globalleşen dünyamızda artık savaşlar topla tüfekle değil ekonomi üzerinden yapılmaktadır’’

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer GÜLER, tarım sektörünün ve tohum yetiştiricilerinin sorunlarında değindi. Gelişmiş ülkelerin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda kendilerini garantiye almak ve kendi kendilerine yetebilmek için uzun yıllardır tarımın gelişmesine ve tohumculuğa büyük önem verdiklerini ifade eden GÜLER, ‘’Öyle ki; bu ülkeler yıllardır AR-GE için milyon dolarlar ayırmakta, gerekli ıslah çalışmaları ile tohumluklarını geliştirmektedir. Yine bu ülkeler dünya pazarında da söz sahibi olabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler de bu tür faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmektedir. Globalleşen dünyamızda artık savaşlar topla tüfekle değil ekonomi üzerinden yapılmaktadır. Bütün ülkelerin ana hedefi kendilerini ayakta tutabilmek için gıda ve enerjide yeterli seviyeye ulaşabilmektir’’ şeklinde konuştu.

‘’Topraklarımızı atalarımızdan miras almadık torunlarımızdan emanet aldık’’

Araştırma – Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına daha çok önem verilmesini isteyen TYAB Başkanı GÜLER, ‘’Topraklarımızı atalarımızdan miras almadık torunlarımızdan emanet aldık. Bu nedenle tohumculuğumuzun gelişmesi için biz üreticiler olarak üzerimize düşen sorumluluğu milli görev olarak görmeli ve gereken önemi vererek elimizden geleni yapmalıyız. Gerekli ıslah çalışmaları ile yeni çeşitlerin üretilmesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Biz bu konuda yetkililerimizden gerek tohumluk yetiştirilmesinde gerekse AR-GE çalışmalarımızda iş birliği ve destek beklemekteyiz’’ dedi.  

‘’Tohum yetiştiricileri daha çok desteklenmelidir’’

‘’Tohum yetiştirmek ayrı bir meslektir, uzmanlık isteyen, zahmetli ve maliyetli bir faaliyettir. Bu nedenle tohum yetiştiricilerinin bu konudaki eğitimleri, donanımları ve bilgi birikimleri çok iyi olmalıdır. Atadan görülen usullerle tohumculuk hem yapılamaz. Üreticinin bu işi profesyonelce yapabilmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır’’ şeklinde konuşan GÜLER, dünyada birçok örneği olan Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezleri’nin ülkemizde de kurulması ve yaygınlaştırılmasının, kayıt dışı ve kaçak tohumluklar ve belediyelerin selektörle eleme uygulamalarının engellenmesinin gerektiğini ifade etti. Üretim maliyetlerinin yüksek oluşuna da değinen GÜLER, özellikle elektrik, gübre ve mazot fiyatlarına vurgu yaptı. 

TYAB Başkanı Hacı Ömer GÜLER’in verdiği ana mesajlar şöyle; ‘’Tohum yetiştiricilerine verilen desteklerin hali hazırda ödenen desteklemelerden daha fazla olması gereklidir. Tarımda kullanılan elektrikte kayıp-kaçak bedelleri tohumluk maliyetlerinin artmasına neden olan unsurlardan biri olup vicdanlarımızı yaralamaktadır. Havza bazlı üretim ve havza bazlı ürün desteklemeleri, bölgenin yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi ile birlikte üretim planlamasının daha etkin hale getirilebilmesi için çok önemlidir. Üretimin istikrarlı olmaması, istikrarlı fiyat oluşmamasına ve üreticinin para kazanamamasına neden olmaktadır. Tarımsal ürün ithalatı gerekli olduğu durumlarda ve doğru zamanda yapılmalıdır. Hasat dönemlerine denk gelen ithalat üreticimizi zor durumda bırakmaktadır. Üretimdeki kayıpların azaltılması şarttır. Özellikle ve hububatta dane kayıplarının önlenmesi gerekir. Destekleme ödemelerinin çiftçinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde yapılması çiftçinin kredilere ve tefecinin eline bırakılmasını engelleyecektir. Tohum yetiştiricileri düşük faizli kredilerinden yararlandırılmalıdır. Köylerde tarım danışmanları bulundurulmalıdır. Tarım arazilerimizdeki ihtilaflar çözülmelidir. Mera iptali olarak tescillenen arazilerin durumları düzeltilmeli,  yenilenebilir enerji tesislerinin sayısı artmalıdır.’’

***

‘’TÜRKTOB ve Alt Birliklerimiz özel sektörün lokomotifidir’’

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş AKCAN,  tarım ve tohumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren, ıslahçısı, yetiştiricisi, üreticisi, araştırıcısı, dağıtıcısı ve fide, fidan, süs bitkileri üretimi alanında çalışan herkesin bir bütünün önemli parçaları olduğunu kaydetti.

‘’Türk tohumculuk sektörü neleri başarabileceğini kısa sürede tüm dünyaya göstermiştir’’

Küresel ölçekte devam eden, ülke, coğrafya, kıta sınırı tanımayan bir gıda savaşının içinde yer alan Türkiye’nin bu acımasız savaşta tarımsal hasıla açısından dünyada yedinci, Avrupa'da birinci olmasının çiftçiler başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kuruluşları ile sivil toplum ve meslek örgütlerinin sayesinde olduğunu ifade eden TÜRKOB Başkanı Savaş AKCAN, ‘’TÜRKTOB, TYAB ve tüm Alt Birliklerimiz özel sektörün kurumsal gücü olarak, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle Türk tohumculuğunun lokomotifi olmaya devam edecektir. Daha gidecek çok yolumuz, ulaşılacak çok hedefimiz var. Ancak takdir edersiniz ki; bu süre zarfında Türk tohumculuk sektörü de neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. 2007 yılında %38 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2017 yılında %74’e çıkmış, fide, fidan ve süs bitkileri eklendiğinde bu oran %90’ı aşmıştır. Türkiye 2017 yılında 80 ülkeye 44 bin ton tohum karşılığı 136 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. 40 bin ton tohum karşılığı 185 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir’’ dedi.

Türkiye’de son 15 yılda ihracatını 8 kat arttıran başka sektör olmadığını vurgulayan TÜRKTOB Başkanı AKCAN, hedeflerinin küresel tohum ticaretinde dünyada ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu açıkladı.

‘’Tohum yetiştiricilerinin sorunlarını çok yakından takip ediyoruz ve çözüme kavuşturulması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz’’

‘’Eğer Türkiye’nin son 10 yılda tohumluk üretimi 7 katın, ihracatı ise 8 katın üzerinde artış gösterdiyse, 1990 yılında 116 bin ton, 2002 yılında 145 bin ton olan tohumluk üretimi 1 milyonu aştıysa, aynı dönemde tohumluk ihracatı da 17 milyon dolardan 136 milyon dolara ulaştıysa, tohumluk ihracatımız miktar olarak ithalatı geçtiyse, bu bir başarı hikâyesidir. Aynı başarı fide, fidan ve süs bitkileri üretimlerinde de yakalanmıştır. Gelinen bu nokta güzel olsa da, yeterli değildir. Eğer sektör olarak 2023 yılında 1 buçuk milyon ton sertifikalı tohum üretimi ve 500 milyon dolarlık da ihracat rakamına ulaşmak, dünyada tohum ticaretinde ilk 5 ülke içinde olmak istiyorsak, bu başarı hikâyesinin devam etmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullanan AKCAN, tohum yetiştiricilerinin sorunlarını çok yakından takip ettiklerini ve sorunların çözüme kavuşturulması için ellerlinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.

Tohumculuk Sektörünün Hedefleri

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye tohumculuk endüstrisinin başlıca hedeflerinden de söz eden AKCAN özetle şöyle konuştu; ‘’Yurt içi tohumluk üretiminin 2023’te en az 1 buçuk milyon tona çıkarmak, AR-GE, tohum bilimi ve tohum teknolojileri çalışmalarına daha çok önem vermek, yeni çeşitlerin geliştirilmesi için daha etkin bitki ıslah programları oluşturmak, dış pazara yönelik çalışmaların daha çok desteklenmesini ve böylelikle ihracatın artırılmasını sağlamak, tohumculuk endüstrisinin istihdam kapasitesini artırmak ve bütün bunları yaparken etik kurallara uyulmasını, haksız rekabetin önlenmesini, etkin piyasa denetimi ile kaçak tohum satışı ve kayıt dışılığın önlenmesini sağlamak öncelikli gündemimizdir.’’

Sektörün Yol Haritası Hazır

TÜRKTOB’un TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile birlikte hazırladığı Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nin tüm Alt Birliklerle birlikte uygulanmaya başlandığını hatırlatan AKCAN, ‘’Ortaya çıkan rapor ve eylem planı sektörümüzün yeni yol haritasıdır’’ dedi.  

***

Açılışta Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyeleri Ali Nevzat AÇIKGÖZ ve Erdoğan İSHAKOĞLU, katılımcıları tohum üretimi ve ticaretinin hukuki yönleri ile ilgili bilgilendirdi.

***

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Yargıtay üyeleri, akademisyenler, BATEM ve TÜRKTED temsilcileri farklı konularda 10 sunum yaptı.

***

Çalıştay, ikinci gün yapılan tohum yetiştiricilerinin sorunları ve çözüm önerilerin tartışıldığı panel ve TYAB Başkanı Hacı Ömer GÜLER’in teşekkür konuşması ile sona erdi.

Çalıştay kapsamında araştırma enstitüleri yeni tohumluk çeşitlerinin sergilendiği stantlar açarak yetiştiricileri bilgilendirdi.    

MANŞET3

MANŞET 2

3 (1)

1

2 (1)

4