TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 15. Olağan Genel Kurulu aşağıda ilan edilen tarih, gündem ve yerde toplanacaktır.

Genel Kurulumuza sektörümüzün tüm paydaşlarının teşrifi bizlere onur ve güç verecektir.

Genel Kurulumuzun tarım ve tohumculuk sektörlerine hayırlı olmasını dilerim.

Savaş AKCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

7-8 Ekim 2023 Cumartesi-Pazar / Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21-22 Ekim 2023 Cumartesi-Pazar

Yer: Türkiye Tohumcular Birliği, Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi No:21/1 Kat:1 Balgat Çankaya /ANKARA

1. GÜN: Cumartesi
Saat : 09:00 - 10:00 Kayıt

10:00 - 17:00 Genel Kurul Çalışması

1. Yoklama ve Açılış,
2. Başkanlık Divanının Oluşturulması ve Divana Genel Kurul Tutanaklarını İmzalaması Yetkisinin Verilmesi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Açılış Konuşmaları
5. Gündemin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Sunulması ve Görüşülerek İbra Edilmesi
7. Mali Raporların Sunulması ve Görüşülerek İbra Edilmesi
8. Denetim Kurulu Raporlarının Sunulması ve Görüşülerek İbra Edilmesi
9. Bütçe Önerisinin Okunması, Görüşülerek Karara Bağlanması ve Uygulanması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
1O. Hakem Kurulu Raporu'nun Okunması
11. Birlik Organları Adaylarının Tespiti
- Yönetim Kurulu Adaylarının Tespiti
- Denetim Kurulu Adaylarının Tespiti
- Disiplin Kurulu Adaylarının Tespiti
12. Dilek ve Temenniler


2. GÜN: Pazar
Saat : 09:00 - 17:00

1. Birlik Organlarının Oluşturulması
- Yönetim Kurulunun Seçimi (7 Asil, 7 Yedek)
- Denetim Kurulunun Seçimi (2 Asil, 2 Yedek)
- Disiplin Kurulunun Seçimi  (3 Asil, 3 Yedek)
2. Kapanış.

Benzer İçerikler