TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLER, FAZLASIYLA EKONOMİMİZE GERİ DÖNÜYOR

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLER, FAZLASIYLA EKONOMİMİZE GERİ DÖNÜYOR

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNE VERİLEN HER DESTEK, KAT KAT FAZLASIYLA ÜLKE EKONOMİSİNE GERİ DÖNÜYOR

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin de katıldığı Güvenilir Ürün Platformu tarafından İstanbul’da düzenlenen Güvenilir Ürün Zirve’sinin açılış töreninde konuştu.

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, Türkiye Tohumcular Birliği ve bağlı 7 Alt Birliği kısaca tanıttıktan sonra, ‘’ Tohum, fidan, fide ve süs bitkisi üretenler, bu ürünleri işleyen sanayiciler, bu işin AR-GE’sini yapanlar, bitki ıslahçıları ve ülkemizin her köşesine bu ürünleri ulaştıran bayiler bize yasal olarak üye olmak zorundadır.

Birliğimiz 70 bini aşan üyesiyle bitkisel üretimin bel kemiğini oluşturmaktadır.’’ dedi.  

Tohumculuk sektörünün 2004 tarihli Islahçı Hakları Kanunu ve 2006 tarihli Tohumculuk Kanunu ile çok daha hızlı yol almaya başladığını,   tohum, fidan, fide ve süs bitkileri üretiminin her geçen yıl arttığını, Türk ıslahçılarının geliştirdiği yeni millî çeşitlerin her üretim döneminde daha çok tercih edilir olduğunu vurgulayan TÜRKTOB Başkanı Akcan, özetle şöyle konuştu;

 ‘’Sertifikalı tohum üretimimiz 1,3 milyon tonu,  süs bitkileri üretimimiz 2 milyar, fide üretimimiz 5 milyar, meyve ve asma fidanı üretimimiz 300 milyon adedi geçmiştir.

2000 yılında sertifikalı tohum üretimi, bugünkü üretimin 10’da 1’iydi. 

Aynı başarı dış ticarette de yaşadı. Fidanda ve süs bitkilerinde zaten ihracatımız ithalatımızdan fazlaydı.  2021 sonunda fidanda %415, süs bitkilerinde %300 dış ticaret fazlamız vardı.

Tohumda %10’luk bir açığımız kalmıştı. 2022 yılının ilk 8 ayında tohum ihracatımız 135 milyon dolar, ithalatımız ise 130 milyon dolar oldu. Tohumda da ilk kez ihracat ithalatı geçti.

Tohumculuk sektörü 2018 yılından itibaren dış ticaret fazlası veren, toplamda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı sonu itibarıyla %130 olan bir sektör konumuna geldi.

Bugün 121 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz ve bu ülkelerin içinde tohumculukta dünya lideri olan ABD, dünya ikincisi olan Çin, 3.sü olan Fransa da var.

İhracat yapmadığımız Avrupa ülkesi yok. Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri ve Afrika’ya 2021 yılı sonu itibariyle 350 milyon dolarlık ürün sattık.

Artık tohumun kendisini değil, teknolojisini de ihraç etmeye başladık.

Tohum üretiminin %90’ı, tescil edilen çeşitlerin %77’si özel sektörümüze aittir.

Üretimimizin, ihtiyacımızı karşılama oranı, stratejik ürünlerde %100’ün üzerinde, diğer ürünlerde ise %100’e çok yakın.’’

Türkiye Tohumcular Birliğine üye özel sektörümüzün bu başarının temel nedeninin Tarım ve Orman Bakanlığının tohumculuk sektörüne uyguladığı pozitif ayrımcılık olduğunun altını çizen Akcan, ‘’ Bu ülke Tarım Kanunundan da önce sektörümüzün temel direklerinden biri olan Islahçı Hakları Kanununu, Tarım Kanunundan sadece 6 ay sonra ise hem sektörümüzü hem Türkiye Tohumcular Birliğini kuran Tohumculuk Kanununu yürürlüğe koydu.

Hemen ardından üretim ve kullanım destekleri verilmeye başladı.

Ve özellikle son dönemde Sayın Bakanımız göreve geldikten sonra sertifikalı tohum kullanım destekleri %50 ila %150 arasında artırıldı. Ödemesi öne çekildi.

Ayrıca yatırım ve işletme kredi miktarları ile kredi faiz indirimi oranlarının artması da sektörümüz için itici güç oldu.

Sayın Bakanımıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz.

Ancak az önce temel rakamların sadece bir bölümünde bile görüldüğü üzere sektörümüze 1 veriliyor, karşılığı 4-5 kat fazla oluyor.

Üretim desteği artıyor, üretim artıyor. Diğer destek ve imkânlar artıyor, ihracat yükseliyor.

Türk çiftçisi, Türk tarımı ve ekonomisi kazanıyor. ‘’ dedi.

***

Tohum ve diğer üretim materyallerinin hem tarımsal girdi, hem de ürün olduğunu ifade eden Akcan,  ‘’ Bizlerde TÜİK verilerine göre yıllık %135 olan girdi fiyatları artışından etkileniyoruz. Ancak dikkatinizi çekmek isterim ki üretim maliyetlerini satış fiyatlarına en az yansıtan sektör biziz. Satış fiyatlarımızdaki artış, resmi girdi maliyetlerimizin artışının yarısından daha az.’’ dedi.   

***

Akcan, tohumculuk sektörünün taleplerini de şöyle özetledi;

‘’ Sayın Bakanım, ürün ile tohum fiyat farkının daha da azaltılmasını, bitki ıslahı başta olmak üzere AR-GE’ye devletimizin daha çok kaynak ayırmasını, Bakanlığımızın teknik imkânlarından daha çok yararlanmayı, kayıt dışı üretim ve ticaretin engellenmesi için bize daha çok destek olmanızı talep ediyoruz.

Ayrıca, kamu arazilerinin daha uygun koşullarda sektörümüzün kullanımına açılmasını, süs bitkilerinde %18 olan KDV’nin diğer bitki üretim materyallerinde olduğu gibi %8’e düşürülmesi de çok önemlidir.

Çiftçimizin sertifikalı ve millî tohumlarımızı daha çok kullanması için TÜRKTOB olarak yaptığımız yayım ve sosyal sorumluluk projelerimize desteklerinizin artması da arzumuzdur.  

Millî tohumculuk için, Türk tarımı için, gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. ‘’

***

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de konuşmasının bir bölümünü tohumculuk sektörüne ayırdı.

Bakan Kirişci, "İktidara geldiğimizde bu ülkede ihtiyaç duyulan tohumun sadece yüzde 31'i üretilirken, bugün 94'lere, 95'lere, 96'lara geldi. Yani şurada bir yüzde 5-6'lık bir açığımız var. Kaldı ki ihracat da yapıyoruz. Global ekonomiden, dünyadan söz ediyorsanız size gelecek ama sizden de aynı şekilde o ülkelere bir ihracat olacak. 

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanımızın sözünü ettiği kanuni düzenlemeler çok önemlidir. Bu mevzuatları ihtiyaç olduğunda sürekli revize ediyoruz. Tohumculuk sektörüne desteğimiz her zaman sürecektir.’’ dedi. 

 

24.10.2022 - İstanbul