TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Tohumculuk sektörü adına tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Tohumculuk sektörü adına tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Koronavirüs küresel salgını hepimize çok şey öğretti. Tarımın, gıdanın, üretimde yeterliliğin ve yerli kaynaklarımızın korunması ve devamlılığın sağlanması bunların başında geldi.

Biz, tek bir tane tohumun yaşamın kaynağı olduğunu biliyor ve 12 yıldır çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyorduk. Ancak tüm insanlığın bu gerçekle bir kez daha yüzleşmesi görev ve sorumluluklarımızı bir kat daha artırdı.

Covid-19 virüsünün ülkemizde tespit edilmesinden itibaren tarımsal üretimin hiç aksamadan devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı önlemlerin pek çoğunu birlikte istişare ettik, tedbirlerin hızlanması için yine birlikte çalıştık.

Bitki ıslahı çalışmalarından, tohum, fide, fidan, süs bitkileri üretimine, bu materyallerin işlenmesine, paketlenmesine, çiftçimize ulaşmasına, dış ticarete kadar çok sayıda süreci içeren sektörümüz bu zor zamanları hiçbir aksama yaşatmandan alnının akıyla geride bıraktı.

Diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi bizlerin de girdi maliyetleri ve diğer giderlerimiz arttı ancak, bu artışı en az oranda fiyatlara yansıtmak için tüm Alt Birliklerimizle birlikte büyük gayret gösterdik.

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla geliştirdiğimiz yapıcı ilişkiler, 2021 tarımsal destekleri içinde en yüksek artış oranına ulaşmamızla sonuçlandı. 5 yıldır artmayan sertifikalı tohum üretim ve kullanım destekleri birim fiyatları hatırı sayılır miktarda yükseldi.

***

Sertifikalı tohum üretiminiz son 5 yıldaki istikrarlı artışını sürdürdü. 2015 yılında 896 bin ton olan üretimimiz 2020 yılında 1 milyon 242 bin tona yükseldi.

Tohum ihracatımız miktar bazında 2015 yılında 27,6 bin tondan, 2020 yılında 72.3 bin tona çıktı. İhracatın aynı dönemdeki parasal değeri ise 102 milyon dolardan, 162 milyon dolara çıktı.

İthalatımız ise 2015 yılında 56.5 bin tondan, 45.8 bin tona düştü.

***

Pandemi döneminde artan bitkisel üretimi, başta çok değerli çiftçilerimiz olmak üzere tohumculuk sektörünün ve ilgili tüm paydaş ve kurumlarımızın imkânlar ölçüsünde görevini yaptığının bir kanıtı olarak değerlendiriyoruz.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin hemen her konuşmasında haklı olarak tohumculuk sektöründen övgü ile söz etmesi de bizlere bu süreçte ayrıca güç katmıştır.

Dileğimiz ve çabamız; salgının etkilerinin azalmasının da yaratacağı ivme ile birlikte, Türk tohumculuk sektörünün başarılarının 2021 yılı ve sonrasında da artarak devam etmesidir.

***

Türk tarımının en başarılı alanı olan tohumculuk sektörüne yönelik kara propagandaya hep birlikte ve her fırsatta karşı koymalıyız. Tüm dünya gibi ülkemizde verimliliği ön plana almak zorunda. Bu gerekliliği sağlamanın en önemli yolu sertifikalı tohum üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Sertifikalı tohum üretim ve dağıtımı konusunda son 10 yılda büyük başarılar elde ettik ancak hedeflerimiz çok daha büyük.

En büyük sorunumuz; sertifikasız tohum üretimi ve kullanımıdır.

Türk tohumculuk sektörü olarak, milli çeşitlerimizi geliştiriyoruz. Ancak bu konuda devletimizin daha çok destek vermesini talep ediyoruz.  Üreticimizin milli çeşitlerimizi tercih etmesi için çalışıyoruz. Tohumun İzinde Projemiz çok başarılı sonuçlar veriyor. 180 yerel çeşidi gen bankalarımıza kazandırdık.

***

Tarımsal üretimin temeli olan tohumculuk sektöründe ortaya çıkabilecek bir olumsuzluk, doğrudan üretimin azalması anlamına gelir.

Covid -19 salgını sürecinde sektörün ihtiyaçlarına dönük tedbirlerin alınması oldukça önem kazanmıştır.

Tarımsal üretim ve tohumculuk faaliyetlerinin önemli bir kısmı toplu olarak çalışılması gereken sera, fidelik, tohum işleme ve paketleme tesisleri gibi kapalı alanlarda yapılmaktadır.

Biz tüm risklere karşı önlem almaya çalışıyoruz.

Ancak aşılama programında çalışanlarımıza da öncelik verilmesini talep ediyoruz.

***

Tohumculuk sektörü adına tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. 

Savaş AKCAN

TÜRKTOB ve ECOSA Yönetim Kurulu Başkanı