TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDITohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) 15. Olağan Genel Kurulu 05- 06 Ağustos 2023 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

DSİ Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılan Genel Kurula; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker, BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı Sezgin Karadeniz, TİGEM Ticaret ve Satın Alma Dairesi Başkanı Senayi Akkaya, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler ve alt birliklerin kurul üyeleri ve temsilcileri ile Tarım Kredi Kooperatifleri merkez ve bölge birlikleri idarecileri ile TODAB üyesi tohumluk bayileri katılım sağladı.

Toplantı, Başkanlık Divanının seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Genel Kurulun açılışında konuşma yapan TODAB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Hacıoğlu konuşmasına, 06 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi etkisi altına alan ve yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde vefat eden vatandaşlarımıza baş sağlığı ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilekleriyle başladı.

Hacıoğlu, “11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinde maddi ve manevi olarak büyük kayıplar yaşanmıştır. Söz konusu bölgede yaşayan ve faaliyet gösteren üyelerimiz de büyük oranda depremden maddi ve manevi olarak etkilenmiş ve kayıplar vermiştir. Depremin hemen ardından bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Birliğimizin personeli ile birlikte bölgeye intikal ederek yerinde gözlemler ve tespitler yapılmıştır. Ayrıca, deprem bölgesine Alt Birliğimizce yardım malzemesi götürülmüş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bununla birlikte Alt Birliğimiz sekretaryasınca bölgedeki üyelerimizin durumlarına yönelik bir çalışma başlatılmış, deprem mağduriyeti yaşayan 11 ilimizdeki üyemizin tamamına ulaşılmaya çalışılarak durum tespiti yapılmış, depremden etkilenen üyelerimizin ihtiyaçları ve istekleri araştırılarak, imkânlar ölçüsünde destek çalışmaları yapılmıştır." dedi.
 
Hacıoğlu, 2022 yılında gerçekleşen tohumculuk verileri bilgilendirmesinin ardından konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Üyelerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi için, yetkilendirilen tohumluk bayilerinden ilgili alt birliğe üye olmayanların ve yetki almadan kayıt dışı tohumluk satışında bulunanların tespit edilerek kayıt dışı tohumluk faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla web sitemizde “Kayıt Dışı Tohum Satış Bildirimi” uygulamasını başlattık. Bu uygulama ile kayıt dışı faaliyet gösteren kişi ya da firmalar web sitesi üzerinden üyelerimizce Alt Birliğimize iletilmekte olup, intikal eden ihbarlar Bakanlığımıza bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

Ayrıca, üyelerimizin ticaretini geliştirmek ve satışlarında kendi bölgeleri ile sınırlı kalmayıp ülke geneline satış yapabilmelerini sağlamak amacı ile 'Tohum Nerede?' platformunu kurduk.

Üyelerimizin fazla zaman harcamadan faaliyetlerini etkileyen birçok ekonomik veriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla, daha çok tarımsal verileri içeren, 'Haftalık Piyasa Analizi' hazırlamaya başladık ve bunu bütün üyelerimize mail yoluyla ulaştırmaktayız.”

Başkan Hacıoğlu, Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, tohumculukta sektör paydaşlarıyla birlikte el ele tarımımızı ve sektörü ileriye götürmek için daha fazla gayret ve çalışma içerisinde olacaklarını ifade ederek Genel Kurulda alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan gerek üst birlik gerekse alt birlik seçimlerinin 2 yılda bir yapılmasının sektör açısından çok kısa bir süre olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Akcan konuşmasında, “Son 3 yıldan beri yaşanılanlara bakacak olursak önce pandemi başladı, peşinden Ukrayna-Rusya Savaşı, bu sene başında millî felaket deprem ve küresel ısınma ile birlikte öncelikle ülkemiz ve sonrasında dünya çok ağır sınavlar verdi. Bütün bunlara rağmen biz 2022 senesinde tohum noktasında ihracatı ithalatını geçen bir ülke sıfatına eriştik.
Bu durum Cumhuriyet tarihinde ilk defa başardığımız bir şey.


236 – 240 milyon dolar ihracata karşılık 166 milyon dolar ithalatın olması bizleri gururlandırdı. Ancak karşı karşıya kaldığımız ekonomik darboğazın, özellikle çiftçilerimizi önümüzdeki dönemlerde meydana gelecek olası girdi fiyat istikrarsızlığından dolayı zor bir duruma sürükleyeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

"Tohum, bitkisel üretimin en temel en önemli girdisi aynı zamanda gıda arzının ve arz güvenliğinin de teminatı durumundadır. Bununla birlikte yüksek verim ve kalitenin ve yüksek gelirli tarımsal üretimin en kilit unsuru tohumdur." diyen BÜGEM Tohumculuk Dairesi Başkanı Sezgin Karadeniz konuşmasında, “Tohumculuk sektörü artık çok stratejik bir sektör konumuna gelmiş ve tarım politikalarının merkezinde yer almaktadır. Artık tüm dünya ülkeleri tohumculuğa özel önem vermekte ve tohumculuk sektöründe güçlü olmayan ülkelerin başarılı olma şanslarının da çok düşük olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı Bakanlığımız tohumculuğa çok önem vermektedir.  

Bakanlığımız temel politikaları kapsamında; güçlü bir tohumculuk sektörünün oluşturulması, iyi bir yönetim organizasyonun sağlanması ve yurt içinde ihtiyaç duyduğumuz sertifikalı tohumlukların yine yurt içinden karşılanması, özel sektör ağırlıklı bir sektör oluşturulması, AR-GE yapılı sektörün desteklenmesi ve uluslararası alanda rekabetçi, güçlü ve teknoloji transfer eden bir sektör oluşturulması temel hedefler olarak belirlemiştir. Bu kapsamda çalışmalarımız yürütülmektedir.” şeklinde konuştu.

“Biz riski mi yöneteceğiz krizi mi?” sorusu ile konuşmasına başlayan TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker, “2018’den sonra her ülke kendi tarım tarihini yeniden yazmaya başladı. Belki birçok ülke bu işlerin farkında bile değildi. Öyle bir durumdayız ki 3 milyara yakın insan gıdaya erişimde zorluk çekiyor, 1 milyar insan gece yatağa aç gidiyor ama bunun dışında da 1,5 milyar insan da obez.  Bu gösteriyor ki dengesizliklerin olduğu bir dünyada yasıyoruz.” diye konuştu.

Türker, dünyadaki iklim değişikliği ile ilgili genel bilgi vererek bu iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğu vurgusu ile sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye büyük bir ülke, şanslı bir ülke. Çünkü verimli topraklara sahip. 12.000 endemik bitkinin %40’ı bizim topraklarımızda yetişiyor. Bu bizler için büyük bir nimettir. Tarım, önemi her geçen gün artan hatta birçok ülke için millî güvenlik meselesi hâline gelen bir sektör durumundadır. Bizim önümüzdeki 30-50 yıl sürecinde mutlaka değişim ve dönüşümle ilgili risk yönetimine dayalı çalışmaları süratle yapmamız gerekiyor.”

Türker, TAGEM bünyesinde gerçekleşen ve önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında bilgi vererek konuşmasına son verdi.

Genel Kurulun 1. gün oturumu, açılış konuşmalarının ardından; faaliyet, mali, denetim kurul raporlarının okunması, ibrası, bütçenin kabulü ve diğer gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.

TODAB 15. Olağan Genel Kurulu, 06.08.2023 günü kurulların ve üst birlik temsilcilerinin seçimleri ile sona erdi.

05-06.08.2023

 

Benzer İçerikler