TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

SÜSBİR 11. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

SÜSBİR 11. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) 11. Olağan Genel Kurulu 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

SÜSBİR 11. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

***

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) 11. Olağan Genel Kurulu 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

***

Genel Kurula, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı,  Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Hacıoğlu, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Hacı Ömer Güler,  TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve SÜSBİR üyeleri ve davetliler katıldı.

SÜSBİR Portal’ı daha aktif kullanmalıyız

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, üyelerin ödediği binde 3 komisyonun binde 1’e indirildiğini hatırlatarak bu gelişmeden sektör adına mutlu olduklarını kaydetti.  Sektörün önemli sorunlarından birinin satış ve pazarlamada yaşanan sıkıntılar olduğunu vurgulayan Dündar, faaliyete geçirdikleri SÜSBİR Portal’ın dünyadaki gelişmelerle eş güdüm içinde bu sorunun çözümü için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Dündar özetle şu mesajları verdi; ‘’  Üyelerimizden SÜSBİR Portal’ı daha etkin kullanmalarını rica ediyorum. Portal’ımızın üyelerimize hiçbir maliyeti yoktur. Piyasaların şeffaflaşması ve Türkiye’deki büyük-küçük tüm üreticilerimizin bir araya gelmesi ve fırsat eşitliği sağlanması açısından bu çalışmamız çok önemli.’’

Arazi sorunumuz çözülmeli

Arazi sorunlarının çözümü için TİGEM ve Ankara Ticaret Odası (ATO) nezdinde yaptıkları temaslardan söz eden Dündar, aynı konuda daha önce Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç almayı umduklarını söyledi.    

Süs bitkileri sektörünün üretim, yatırım ve ihracat açısından daha çok desteklenmesi için ilgili kurumlarla çok yoğun ilişkiler yürüttüklerini kaydeden Dündar,  bir çalıştay düzenleyerek ilk kez süs bitkileri konusunda ıslah çalışmaları yapan kurumlarla bir araya geldiklerini, ithal edilen çeşitlerin yurt içinde ıslah edilip üretilmesinin kaynaklarımızın yurt içinde kalması için çok önemli olduğunu ifade etti.

SÜSBİR’in düzenlendiği kümelenme çalışmalarından da söz eden Dündar, ‘’ Ülkemizde süs bitkileri üretimi ve ticaretinin yoğun olduğu illerimizde başlattığımız bu çalışma devam edecek. Kümelenme Projemiz, TÜBİTAK- TÜSSİDE ile gerçekleştirdiğimiz Ulusal Stratejik Plan çalışmamızın daha sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayacak.’’ dedi.   

SÜSBİR’ in oluşturduğu teknik komite tarafından hazırlanarak  Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) sunulan Süs Bitkileri Kalite Standartları’nın bir bölümü olan isimlendirme, biçim, kodlandırma ve ölçülendirme, terimler ve tanımlar standartlarının TSE tarafından Türk standardı olarak yayınlandığını hatırlatan Dündar, ‘’Standartların sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

ENA üyeliği her açıdan çok önemli

Avrupa Fidancılar Birliği’ne (ENA) 2018 yılının Ocak ayında üye olduklarını, üyeliğin Avrupa ülkeleriyle geçici personel değişimi ve ihracat artışı için çok yararlı olacağını ifade eden Dündar, ‘’ ENA üyeliği, Avrupa’daki üretim, pazarlama ve yeni çeşitlerin takibi açısından da ülkemize çok büyük avantajlar sağlayacak’’ şeklinde konuştu.

Dündar, orta öğretimdeki öğrencilerin süs bitkilerine ilgi göstermesini sağlamak için SÜSBİR olarak Yalova TOBB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’yle protokol imzalandıklarını, öğrencilere SÜSBİR üyesi firmalarda iş garantili staj imkânı sağlanması için imzalanan protokolün diğer okullarla devam edeceğini vurguladı.

SÜSBİR’in 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlediği Süs Bitkileri Sektörü Pazarlama Sistemlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı hakkında bilgi veren Dündar, ‘’Belirlenen 5 konu başlığında çalışma grupları oluşturuldu ve grup çalışmaları sonucunda raporlar sunuldu. Bu raporlarda yol haritamızın önemli bir parçasıdır’’ dedi.

Çalıştay sonucu sektörün talebi olarak yerel yönetimlere bir yazı yazıldığını, belediyelerden yıllık veya mevsimlik olarak kullanacakları, satın alacakları ürünleri üretim periyotlarından önce sektöre bildirmelerini talep ettiklerini açıklayan Ahmet Dündar,  böylece süs bitkileri üreticilerinin daha sağlıklı üretim planlaması yapmasını hedeflediklerini söyledi.

Dış mekân süs bitkileri TARSİM kapsamında

Mayıs ayında Yalova’da yaşanan ve işletmelerde önemli maddi zararlar oluşturan sel felaketinden sonra, süs bitkilerinin tamamının Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamına alınması için başlatılan çalışmaları hakkında bilgi veren Dündar, ‘’ Bu süreç sonrasında dış mekân süs bitkileri TARSİM kapsamına alındı.‘’ müjdesini verdi.

Dündar, Türkiye’de sürekli saha çalışması yapan Royal Flora Holland ile görüşmelerinin devam ettiğini ancak bağlayıcı hiçbir anlaşmaya imza atmadıklarını kaydetti.

Millet Bahçeleri yerli ve milli olmalı

Millet Bahçeleri kurulurken kullanılacak süs bitkilerinin yerli ve milli üretim olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazılı ve görsel basın aracılığıyla seslendiklerini ifade eden Dündar tüm bu çalışmaya destek olan üyelere teşekkür etti.

***

Geçen 10 yılda kendimizi ispatladık

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, 10 yılda birliklerin kendini ispatladığını, yurt içi ve yurt dışında tohumculuk sektörünü ilgilendiren her alanda etkin çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her konuda elde olduğu kadar sektörü desteklediğini vurgulayan Gençer, ‘’ Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz. TÜRKTOB bugün 45 bin üyesiyle ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden biridir. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz en önemli çalışmaların başında TÜBTAK- TÜSSİDE ve tüm Alt Birliklerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi geliyor. Kısa, orta ve uzun vadede eylem planlarımız hazırlandı ve bu planlara uygun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir diğer önemli projemiz ise gen kaynaklarımızın korunması, muhafazası, uygun şartlarda sektörümüzün kullanımına sunulması,  gen bankalarımızda aktarılması, biyo-kaçakçılığın önlenmesi ve çocuklarımıza tohumun ve gen kaynaklarımızın öneminin kavratılması için yürüttüğümüz Tohumun İzinde Projesidir. ‘’ şeklinde konuştu.

Üyelerin Alt Birliklere ödediği binde 3 oranındaki komisyonun binde 1’e düştüğünü hatırlatan Gençer, tüm sektöre bu konuda hassas davranmalarını rica etti.

Hedeflerimizi revize ettik, destek bekliyoruz

10 yıl içinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçtiklerini anlatan Gençer,  ‘’2023 yılı hedefi olarak belirlediğimiz 1 milyon ton sertifikalı tohum üretimini 2017 yılında yakaladık. İhracatın ithalatı karşılama oranı %90’ın üzerinde çıktı.  Kısa sürede elde edilen bu başarılar sektörün dinamikliğinin bir göstergesidir. Ancak daha yolun başında olduğumuzu biliyoruz. Güç birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın desteği ile daha çok başarıya imza atacağız. Üretim, pazarlama, yatırım ve AR-GE konularında daha reel destekler ve kurumlar arası iş birliğinin artmasını bekliyoruz. Milli Tarım Politikalarının uygulanmasının öncelikli şartı tohumculuk sektörünün desteklenmesidir. Sektör olarak pozitif ayrımcılık istiyoruz’’ dedi.

***     

Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı ise ‘’ Ziraat Bankası kredileri, KDV oranları gibi konulara tek tip uygulamaya geçmek gerekiyor. Süs bitkileri sektörü, bitkisel üretim içinde en çok katma değer üreten sektörlerden biri. Sözleşmeli üretimi Bakanlık olarak destekleyeceğiz.  İthalatı azaltmak en önemli hedeflerimizden biridir.  Kalite ve yeterlilik olarak 10 yıl öncesine kadar çok iyi durumdayız.  Avrupa Fidancılar Birliği’ne (ENA) üye olan SÜSBİR’i ve tüm üyeleri kutluyorum.’’ şeklinde konuştu.

***      

SÜSBİR Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra edilmesiyle devam etti.

Yeni çalışma dönemi bütçesinin, Yönetim Kurulu’na verilecek yetkilerin ve çeşitli sebeplerle üyelikleri düşen üyelerin durumlarının görüşülüp karara bağlanmasının ardından üyelerin dilek ve temennileri alındı.

Genel Kurul,  23 Eylül 2018 Pazar günü yapılan birlik organları ve TÜRKTOB Üst Kurul Delegeleri seçimleriyle sona erdi. 

Resmi olmayan seçim sonuçları şöyle oldu;

YÖNETİM KURULU: Ahmet DÜNDAR, Savaş AKCAN, Aytaç KOÇAROĞLU, Yunus Emre ÖZSOY, Umut SAKARYA, İsmail Hakkı KOCAOĞLU, Mustafa BİLGİN

DENETİM KURULU: Teoman AKÇALI, Metin ARHIN, Coşkun ÜLKÜ

DİSİPLİN KURULU: Şükrü DİNÇ, Haluk GÜLPINAR, A.Erhan TANRISEVEN

TÜRKTOB GENEL KURUL TEMSİLCİLERİ: Ahmet DÜNDAR, Savaş AKCAN, Yunus Emre ÖZSOY, Mustafa ÇOBAN, Umut SAKARYA, Fikret ARIK, Selçuk BİLGİ, Koray ÖZCAN, Mecbure GAYRET

TÜRKTOB HAKEM KURULU: Ahmet ÖZDEMİR, Remzi DEMİR

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10