TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

PROJELERİNİZİ DESTEKLİYORUZ...

PROJELERİNİZİ DESTEKLİYORUZ...

TOHUMUN İZİNDE PROJESİ 4. ÇAĞRI İLANI

Tohumculuk üzerine yapılan yasal düzenlemeler, sadece kayıt altına alınmış tohumlukların ticaretine izin vermektedir. Bu durumda da yerel çeşitlerin tohumluklarının üretimi ve ticaretini kolaylaştıracak ve tüm bitki genetik kaynaklarımızın kayıt altına alınması için yeni yasal düzenlemelere acilen gerek duyulmaktadır. 

Bu gerçeklerden hareketle Türkiye Tohumcular Birliği “Tohumun İzinde” adıyla bir Sosyal Sorumluluk Projesi başlatmıştır. Bu projenin amacı;

Ülkemizin gen kaynaklarının ve yerel çeşitlerinin toplanması, muhafazası, ve değerlendirilmesi konusunda; mevzuatın iyileştirilmesi için öneriler getirilmesi, toplama, muhafaza ve değerlendirme çalışmalarının desteklenmesi, bu konularda ve biyokaçakçılık konusunda farkındalık yaratılması amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi yürüterek; bu konuda kamuoyu oluşturma, sahiplenme duygusu geliştirme ve bizzat bu işi destekleyerek toplama, muhafaza ve değerlendirme çalışmalarına olumlu bir katkıda bulunmaktır.

Bu projenin bir ayağı olarak düşünülen yerel çeşitlerin toplanmasına maddi destek sağlanması kapsamında bu çağrı ilanı yapılmıştır.

Çağrı ilanımıza ulaşmak için : https://www.turktob.org.tr/tr/tohumun-izinde


????