TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

MALATYA'DA BOŞ TARIM ARAZİLERİ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

MALATYA'DA BOŞ TARIM ARAZİLERİ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Malatya’da bu yıl; atıl, nadasa bırakılmış ve boş olan tarım arazilerinin yeni projelerle ekonomiye kazandırılması sağlanacak.

Yazlık ekiliş ile buğday üretimi artıyor ve atıl arazilerin değerlendirilmesi amacı ile hububat ve yağlı tohumlu bitkilerin ekilişi projeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. 

10 bin dekar alanda proje üretimi yapılması planlandı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, 2021 yılında gerçekleştirilen projeler ile 2022 yılı uygulanacak projelerin değerlendirilmesi toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcıları Ahmet Turan Karaca ve Ramazan Çolak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, ilçe müdürleri ve teknik personel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Düzenlediğimiz bu toplantıyla 2021 yılında yaptığımız tüm çalışmaların ve faaliyetlerimizin değerlendirmesini yapacağız. Varsa eksiklik ve aksaklıklarımızı tespit edeceğiz ve bunların giderilmesini sağlayacağız. 2022 yılı içerisinde hedefimiz, ilçelerimizde atıl, nadas ve boş arazi olan tarım arazilerinin yeni projelerle ekonomiye kazandırılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

"10 bin dekar alanda proje üretimi yapılması planlandı"

Malatya genelinde bu yıl uygulanmak üzere tarım ve orman müdürlüklerince hazırlanan, yazlık ekiliş ile buğday üretimi artıyor ve atıl arazilerin değerlendirilmesi amacı ile hububat ve yağlı tohumlu bitkilerin ekilişi projelerinin Bakanlık tarafından onaylandığını bildiren Macit, “Bu projeler ile ekiliş programı yapılmayıp boş bırakılan arazilerin veya nadas alanlarının uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda proje sahasında 10 bin dekar alanda üretim yapılması, araz açığı olan hububat üretiminde artış sağlanması, bitkisel üretimde yeni üretim tekniklerinin ve kültürel uygulamaların üreticilere ulaştırılması, kullanılacak sertifikalı tohum ile verim ve kalite artışı sağlanması, iklim değişikliğine uyum ve önlenmeye yönelik uygulamaların kapsamında bölgeye uyumlu çeşit kullanılarak verim artışının sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda projelerin uygulanma durumları belirlenerek toplantı sona erdi.