TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

KIRSAL KALKINMADA İMALAT SANAYİ YATIRIMCILARINA KDV İSTİSNASI

KIRSAL KALKINMADA İMALAT SANAYİ YATIRIMCILARINA KDV İSTİSNASI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki projelerde imalat sanayi yatırımcılarına %50 hibe desteğine ilaveten KDV istisnasından da yararlanma imkânı getirildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar'da yapılan değişiklikle kırsal yatırımların cazibesi artırıldı.

Program kapsamında; tarımsal ürün işleme, depolama, paketleme gibi ekonomik yatırım projelerine %50 hibe desteği sağlanırken sanayi sicil belgesi bulunan KDV mükelleflerinin imalat sanayisinde kullanacağı yeni makine ve teçhizat alımlarına da 31 Aralık 2022 tarihine kadar KDV istisnası getirilmişti.

KKYDP kapsamında %50 hibe desteği sağlanan imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil belgesine sahip olanlar KDV istisnasından yararlanamamakta ve mağduriyetler oluşmaktaydı. Yapılan değişiklikle bu yatırımcıların KDV istisnasından da yararlanması imkânı sağlandı.

Düzenlemeyle KKYDP ekonomik yatırım projeleri kapsamında imalat sanayi yatırımcılarından, sanayi sicil belgesine sahip olanlar, proje kapsamına alacakları makine ve teçhizat teslimlerinde %50 hibe desteğine ilaveten %18 KDV istisnasından da yararlanacak.

Kırsal kalkınma yatırımlarının cazibesini artırması beklenen düzenleme, özellikle Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınma fonlarından (IPARD) yararlanamayan illerde önemli bir destek aracı olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan kaynak açısından bir değişiklik olmayacak ancak yatırımcılar KDV ödemeyeceği için daha az ayni katkı/öz sermaye ile projesini tamamlayabilecek.

KAYNAK: tarimorman.gov.tr