TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Kirazda yüksek fiyat bekleniyor!

Kirazda yüksek fiyat bekleniyor!
Sultandağı ve Akşehir havzası civarında geçen yıla oranla bu yıl kirazda verimin daha düşük olması beklenirken, kiraz fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürecek düzeyde olacağı öngörülüyor Akşehir ve bölgesinde yetişen başta Avrupa olmak üzere dünya geneline ihraç edilen lezzeti, iriliği, eşsiz aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle daha çiçek döneminde alıcı bulmaya başlayan tescilli Akşehir kirazında, bu yıl uygun olmayan hava koşulları ve bakım problemlerinden (ağaç sağlığı) dolayı düşük verim bekleniyor.

Kirazda döllenmenin en iyi derecede olabilmesi için ılıman, yağmursuz hava koşullarına ihtiyaç olduğunu belirten yetkililer, bu yıl ilçemizde kiraz ağaçlarının çiçek açtığı dönemde havaların yağışlı olmasının kirazda verimi olumsuz yönde etkilediğini söylediler.

Geçtiğimiz yıla göre bu yıl kirazlarda verim kaybı gözlemlendiği, bu durumun yağışlar ve 2010 yılı kiraz verimin fazla olması nedeniyle kiraz ağaçlarının kışa sağlıklı giremediğinden kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca bu yıl kış soğukluklarından kiraz ağaçlarının diğer tür ağaçlara göre daha çok etkilendiği ve kiraz ağaçlarının çiçeklenme döneminde de hava şartlarının yağışlı gitmesi nedeniyle arı faaliyetlerinin kısıtlı kaldığı ve ağaçlarda yeterli döllenmenin sağlanamadığı öğrenildi.

Kirazda verim kaybının ve düşük rekoltenin fiyatlara yansımasının beklendiği ve bu yıl kaliteli ürün ve fiyat beklentisinin yüksek olduğu öğrenildi.

Konu hakkında bilgisine başvurduğumuz Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü personellerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Beran Gezgin, 2011 yılı kiraz rekoltesi ile ilgili olarak gerek ilçe müdürlüğü teknik elemanları, gerekse tarım danışmanlarının kış başlangıcından bugüne kadar geçen süreçte, kiraz meyve tomurcuklarının ve çiçeklerinin durumunu titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Kiraz bahçelerinde yapılan gözlemsel incelemelerde kiraz tomurcuklarında ve çiçeklerinde dişi organın olmadığı ya da siyahlaşmış, ölü halde olduğunun görüldüğünü ifade edene Beran Gezgin: "Bu durum ilçe genelinde gözlemlenmiş, zarar oranının bahçeler arasında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bazı bahçelerde incelenen 20 numuneden 1 sağlam numuneye rastlanırken (%5), bazı bahçelerde ise bu oran %50’lere varmaktadır.

Yapılan araştırmalarda bu durumun birçok sebebe bağlanabileceği ortaya çıkmıştır. Sonucun bağlı olabileceği sebepleri şu şekilde belirledik;Sonbahar erken donları:

Kış sezonunun erken başlaması ve meyve ağaçları henüz tam anlamda uykuya girmeden oluşan, meyve gözlerine ve bazen dallara zarar veren donları kapsamaktadır. Bölgemizde Kasım ve Aralık ayı meteorolojik verileri incelenmiş (ilçe müdürlüğümüz erken uyarı sistemi ve ilçe meteoroloji istasyonu verileri) ancak o dönemlerde sıcaklığın -7 C° altına düşmediği belirlenmiştir. Ayrıca Aralık ayında yapılan gözlemlerde meyve gözlerinde herhangi bir problemin olmadığı bilinmekteydi.lkbahar geç donları:

İlkbaharda meyve ağaçlarında uyanmanın başlaması ile beraber meydana gelen, meyve tomurcuklarında, çiçeklerde ve çağlalarda ölüme neden olan soğuklardır. Bölgemizde Mart ve Nisan ayı meteorolojik verileri incelendiğinde Mart ayının 2. haftasında yağan kar ve arkasından gelen soğuklarda sıcaklık en düşük -9,29 C° ölçülmüştür. O dönemde erik, badem ve kayısı gibi sert çekirdekli meyvelerde meyve ve sürgün gözlerinde uyanma yeni başlamış, kiraz, vişne ve yumuşak çekirdekli meyvelerde uyanma olmamıştı. Kayısı, Japon grubu erikler ve bademlerin açmış olduğu Nisan ayının 2. haftasında sıcaklık en düşük -3,19 C° ölçülmüş açan meyve türlerinde çok fazla zarara neden olmamıştır. Bölgemizde kiraz ağaçlarında ise o dönemlerde meyve ve sürgün gözleri kabarmış ancak henüz açmamış durumda bulunmaktaydı. Düşük sıcaklıklar en fazla çağla dönemindeki meyveye zarar verirken, açmış olan çiçeğin düşük sıcaklıklara dayanımı çağla dönemindeki meyveden daha yüksektir. Kapalı durumdaki gözlerin düşük sıcaklıklara dayanımı ise açmış olan çiçeklere göre daha fazladır. Bu dönemde oluşan düşük sıcaklıkların kiraza zarar veremeyeceğini düşünmekteyim.Kış soğukları ve ağacın sağlık durumu:

Aşırı kış soğuklarının bazı yıllar meyve ağaçlarında mevcut tomurcuklara zarar verdiği bilinmektedir. Kış soğuklarına dayanım hücre özsuyunda bulunan toplam şeker ve bitki besin maddelerinin düzeyleriyle doğru orantılıdır. Elma, şeftali ve kayısı çeşitleri üzerine yapılan bir araştırmada, toplam şeker içeriği fazla olan çiçek tomurcuklarının kış soğuklarına dayanım oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çiçek tomurcuklarının besin maddesi içeriklerini değerlendiren araştırmacılar azot seviyesi fazla olan tomurcukların kış soğuklarına dayanımının daha iyi olduğunu tespit etmişler ve dengeli bir azot gübrelemesinin meyve yetiştiriciliğinde ki önemini vurgulanmıştır. (Ayzin B. KÜDEN, Ali KÜDEN, Sevgi PAYDAS, Nurettin KASKA, Burhanettin IMRAK, 1995 )

İlçemizin kış periyodunda iklim verileri incelendiğinde, -5 C° altındaki düşük sıcaklıklar Şubat ayının ilk haftasında meydana gelmiş, en düşük sıcaklık ise 03.02.2011 tarihinde -15,19 C° olmuştur. Özellikle -10 C° altındaki sıcaklıkların besin maddesi ve toplam şeker içeriği düşük olan meyve tomurcuklarına zarar verebileceği düşünülmektedir. Şubat ayı 2. haftası ve Mart ayı 2. haftasında don olaylarından sonra yapmış olduğumuz çiçek tomurcuğu gözlemleri neticesinde, kiraz meyve tomurcuklarının bir kısmında çiçek taslaklarında dişi organın prematüre halde iken zarar gördüğü belirlenmiştir.

Bu sene erik, badem, kayısı gibi sert çekirdekli meyvelerde kirazdaki kadar zarara neden olmayan soğukların neden kiraza daha fazla zarar verdiğini kendi gözlemlerim, araştırmalarım ve incelemelerim neticesinde aşağıda belirttiğim hususa bağlamaktayım." dedi.KALİTELİ KİRAZ İÇİN DAHA İYİ BAKIM

Bölgemizde 2010 yılında kiraz veriminin yüksek olması, ihracatlık kirazda kalite problemlerinin yaşanmasına neden olduğunu ifade eden Ziraat Yüksek Mühendisi Beran Gezgin; "Buna paralel olarak fiyatlardaki düşüş, dengesiz besleme ve yağıştan kaynaklı çatlamalar ve bir de bunun üzerine kiraz seçimindeki zorluklar ve işçi problemleri eklenince; kiraz üreticisi bunalmış ve kiraz bahçesine hasattan sonra uğramak dahi istememiştir.

Oysaki tüm emeğini ve gücünü üzerindeki meyveyi geliştirmek için harcamış olan kiraz ağaçları bölgemizde genel olarak ihmal edilen hasat sonu bakımına yoğun derecede ihtiyaç duymaktadır. Gerçi hasat öncesi bitki besleme uygulamalarında da büyük eksikliklerimiz mevcut olup meyve ağaçlarımızın bir yılda tüketeceği besin maddesi ihtiyacını bir seferde önlerine koyarak onlardan kaliteli ürün beklemek de doğru değildir. Üreticilerimizin meyve ağaçlarına daha iyi kalite için daha fazla kimyevi gübre vermelerinin organik maddece fakir olan topraklarımızda faydadan çok zarar getireceğinin de bilincinde olmalarını isterim. Bilindiği üzere kirazda o yıl meyve verecek çiçek gözleri bir önceki yılın Temmuz-Ağustos aylarında oluşmakta, hasattan sonra yapılacak düzenli bir bakım ile hem gelecek sene meyve verecek gözlerin kışa daha sağlıklı girmelerini ve dolayısıyla düşük sıcaklıklara dayanımlarını artırmış hem de hasat yaralarının kapatılmasını sağlamış olacağız.

Bölgemiz meyve üreticilerinin meyve ağaçlarında dengeli bir beslenme programı uygulayabilmeleri için öncelikli olarak iyi bir toprak ve yaprak tahlili neticesine sahip olmaları ve dolayısıyla ağaçlarının sağlık durumlarını bilmeleri gereklidir. Buradan sizin aracılığınız ile üreticilerimize tahlil sonuçlarına göre bu konuda deneyimli bir teknik elemanın hazırladığı besleme programını uygulayarak daha kaliteli ürün ve daha sağlıklı ağaçlar elde edeceklerini hatırlatmak isterim. Yüz güldüren bir hasat sezonu geçirmeniz dileğiyle." dedi.
Gazeteyarın.com