İSTENEN BELGELER

TVYS ÜZERİNDEN YAPILACAK TALEPLER

1- TVYS 'den Alınmış Etiket Talep Formu (Islak İmzalı)

2- Etiket Ücret Dekontu (Firma İsmi Belirtilmeli)

3- Etiket İmha Tutanağı (Islak İmzalı) (TÜRKTOB Web Sayfas ıFormlar sayfasında)

(Yeniden Selektörleme ve Yeniden Ambalajlama Talepleri için.)

4- Ek Bitki Pasaportu Talep Formu (TÜRKTOB Web Sayfası Formlar sayfasında)

(Ayçiçeği, Patates, Yonca ve Kuru Fasulye Tür Talepleri için.)(İsteğe Bağlı)

 

MANUEL YAPILACAK TALEPLER

1- Etiket Talep Formu veya Kademe Kayıpları için Firma Etiket Yenileme Formu.(Islak İmzalı)

(TÜRKTOB Web Sayfası  FORMLAR sayfasında)

2- Etiket Ücret Dekontu (Firma İsmi Belirtilmeli)

3- Tarla Kontrol Raporu Suretleri

4- Beyannamelerin Suretleri

5- Etiket İmha Tutanağı (Islak İmzalı) (TÜRKTOB Web Sayfası Formlar sayfasında)

(Yeniden Selektörleme, Kademe Kaybı ve Yeniden Ambalajlama Talepleri için.)

4- Ek Bitki Pasaportu Talep Formu (TÜRKTOB Web Sayfası Formlar sayfasında)

(Ayçiçeği, Patates, Yonca ve Kuru Fasulye Tür Talepleri için.)(İsteğe Bağlı)