TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

Bayburt’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara %50 hibe ödemesi yapılacak. 

Başvurular 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ve Uygulama Rehberi yayımlandı. 
Bayburt’ta büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara %50 hibe ödemesi yapılacak. Başvurular 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Destekleme konuları ve hibe oranları”

2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde yeni ahır, ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı, rehabilitasyonu için inşaat kaleminde %50 hibe, hayvan barınağı amaçlı çadır alımına %50 hibe, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı sistemi, seyyar süt sağım makinası, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk gibi makine, alet ve ekipman kaleminde de %50 hibe desteği uygulanacak.

2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiriciler için, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlarına %50 hibe desteği yapılacak. 

Projede yer alan inşaat yatırımları konusunda yatırımın hibeye esas üst sınırı dâhilinde %50 hibe verilecek. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonunu kapsayacak. 

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına hibeye esas üst sınır dâhilinde %50 oranında hibe verilecek. 

Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dâhilinde %50 oranında hibe kullandırılacak. 

Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden; projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar yararlanacak. 

İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işlerinde son tamamlanma tarihi 30 Kasım 2021 olarak uygulanacak. 

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüğüne göre çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecek. 

Yatırımcılar, yatırımlarını 30 Kasım 2021'e kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunacak.
 
Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilmeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacak.

Başvuru sahiplerinde aranacak şartlar

Hibelerden; kararın yayımlandığı tarihte işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az bir yıldır aktif olan, gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipmanalımına hibe desteği verilecek. 

Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu'nun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilecek. 

Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılacak. 

Yatırım tutarı üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecek. 

Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilecek.

Onaylanan proje tutarının, belirlenen üst sınırını aşan kısmı, ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.