TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

HAYVAN BESLEMESİNDE KULLANILAN SORGUM TÜRLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA DAİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

HAYVAN BESLEMESİNDE KULLANILAN SORGUM TÜRLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA DAİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından 14 Aralık 2022 tarihinde "Hayvan Beslemesinde Kullanılan Sorgum Türlerinin Yaygınlaştırılması ve Üretiminin Artırılmasına Dair Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Genel Müdür Yardımcısı V. Uğur Erdem, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Acar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve ona bağlı araştırma enstitülerinden konu uzmanları ile 6 İl tarım ve orman müdürlüğünden şube müdürü ve teknik personel katılım sağladı.

Açılış konuşmalarının ardından tüm katılımcıların katkı ve görüşleri alınarak yem bitkileri destekleme kapsamında bulunan sorgum türlerinin yaygınlaştırılarak üretim alanlarının artırılmasına yönelik yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yol haritası için görüş alışverişi yapıldı.

KAYNAK: tarimorman.gov.tr/BUGEM