TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

GENEL KURUL DUYURUSU

GENEL KURUL DUYURUSU

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) 14. Olağan Genel Kurulu, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Ehlibeyt Mahallesi, Tekstilciler Caddesi Libra Kule No:21 Kat:1 Balgat, Çankaya, Ankara adresinde bulunan Birlik Merkezi Dr. Vehbi Eser Konferans Salonu'unda aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. 

Saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ

14. OLAĞAN GENEL KURULU

GÜNDEM

15 EKİM 2022 Cumartesi

Saat : 09:00 – 10:00 Kayıt

10:00- 17:00   Genel Kurul Çalışması

 

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Başkanlık Divan'ının Oluşturulması ve Divan’a Genel Kurul Tutanaklarını İmzalaması Yetkisinin Verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Açılış Konuşmaları,
 5. Gündemin Görüşülmesi ve karara bağlanması,
 6. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması ve Onaylanması
 7.  Mali Raporların Sunulması ve Onaylanması
 8.  Denetim Kurulu Raporunun Sunulması ve Onaylanması
 9. Bütçe Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması ve Uygulanması ve Kalemler Arasında Aktarma Yapma Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,
 10. Hakem Kurulu Raporunun Sunulması,
 11. Dilek ve Temenniler,
 12. Kapanış.