TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Etiket Fiyatları

11.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN

Tohum Dikme, Yapıştırma ve Kesme Etiket Ücreti (Etiket Başına)

0,39 TL (otuzdokuz kuruş)  

              

            Tohum Küçük Ambalajlı Etiket Ücreti (Etiket Başına)   

0,295 TL (yirmidokuz buçuk kuruş ) 
 

Etiket talebinden alınacak en az ücret (Talep Formu Başına)
28,75 TL (yirmisekiz lira yetmişbeş kuruş)