TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Etiket Fiyatları

02.01.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN

Tohum Dikme, Yapıştırma ve Kesme Etiket Ücreti (Etiket Başına)

0,35 (otuzbeş) kuruş 

              

            Tohum Küçük Ambalajlı Etiket Ücreti (Etiket Başına)   

0,27 (yirmiyedi) kuruş