TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

ERZURUM ÇİFTÇİSİNE ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ

ERZURUM ÇİFTÇİSİNE ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ

2020 yılı anaç koyun-keçi desteklemesi kapsamında 2 bin 702 işletmeye 444 bin 580 baş anaç koyun-keçi için 13 milyon 537 bin 970 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Desteklemeler T.C. kimlik numarası son hanesi 8, vergi kimlik numarası son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanların 08.06.2021 Salı günü saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarası ile vergi kimlik numarası son hanesi 4-6 olanların 11.06.2021 Cuma günü saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarası ile vergi kimlik numarası son hanesi 0-2 olanların 18.06.2021 Cuma günü saat 18.00’den sonra Ziraat Bankası hesaplarına Bakanlık tarafından yatırılacak.

Anaç koyun-keçi desteklemesi kapsamında 2007-2020 yılları arasında toplamda 103 milyon TL destekleme ödemesi yapılmış olacağını belirten Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Anaç koyun-keçi desteklemesiyle çiftçilerimizin yem giderleri başta olmak üzere işletme giderlerinin belirli bir kısmı karşılanmaktadır.

Destekleme ödemeleriyle çiftçilerimizle birlikle yem üreticileri, nakliyeciler, üreticiler, kısacası tüm esnafa fayda sağlanacaktır. Destekleme ödemeleriyle Erzurum’da tarımın yanı sıra ekonomiye de katkı sağlanmaktadır.

16 milyon dekar mera alanı, 904 bin küçükbaş hayvan varlığı ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip ilimizde Bakanlığımızca yürütülen anaç koyun-keçi desteklemesi başta olmak üzere tarımsal desteklemelerle her yıl artan anaç koyun-keçi ile birlikte üretime katkı sağlıyor ve bu anlamda hem çiftçimizin istihdam olanakları açısından hem de ilimize ve ülkemize ekonomik ve sosyal değer katma anlamında önemli adımlar atıyoruz.” diye konuştu.