TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Ekmeklik Buğday Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı Satılacaktır

Ekmeklik Buğday Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı Satılacaktır

Mısır Araştırma Esntitüsü Müdürlüğü adına tescilli Nusrat, Acar, Altuğ, Kaynarca, Adalı ve Halis ekmeklik buğday çeşitlerinin Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı, 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 29/C maddesine göre her çeşit için ayrı ve birbirinden bağımsız olmak üzere ARAŞTIRMA KATKI PAYI ve/veya ISLAHÇI HAKKI BEDELİ YÜZDE ORANI karşılığında AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

Detaylar için tıklayınız; https://arastirma.tarimorman.gov.tr/misir/Duyuru/39/Ekmeklik-Bugday-Tohumluk-Uretim-Ve-Pazarlama-Hakki-Satilacaktir