TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

ÇORUM'DA BİÇERDÖVERLERE SIKI DENETİM

ÇORUM'DA BİÇERDÖVERLERE SIKI DENETİM

Çorum'da 2020-2021 yılı üretim sezonunda biçerdöverle hububat hasadı başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 2020 yılı biçerdöver talimatına uygun olarak İl Müdürlüğümüzün teknik elemanlarınca kontrollere başlanıldı. İlimizde üretimi yapılan hububatın büyük bir çoğunluğu biçerdöverle hasat edilmektedir. 

Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir ve bu kayıplar nedeniyle millî ekonomimiz zarar görmektedir. 

Bu amaçla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından il biçerdöver kontrol ekipleri oluşturularak Tarım ve Orman Bakanlığının 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hazırlanan Valilik makamının 2021/1 No'lu Tebliğ'i gereği hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılacaktır. 

Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için köy muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları, ilgili uygulama talimatı ile belediye başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen Valilik Tebliği'nde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve %2'nin üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini en yakın il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir." dedi.

İl Müdürü Orhan Sarı, “Tane ve sap kaybı millî bir kayıptır. Biçerdöver operatörlerinin tane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Her sene olduğu gibi bu yıl da hasat süresince sahada olacağız. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. 

İlimizin merkezinde çiftçilerimiz tane-sap kayıpları ile ilgili şikayetlerini 0364 213 83 26 dâhili 1031 hattından biçerdöver il koordinatörümüze iletebilirler.

Unutmayalım ki tane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına tane kaybının önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir. 
Hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı geçmesini dileriz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.”
ifadelerini kullandı.