TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BÜGEM HEYETİ AZERBAYCAN'DA TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ KONFERANSI'NA KATILDI

BÜGEM HEYETİ AZERBAYCAN'DA TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ KONFERANSI'NA KATILDI

Bitkisel Üretim Genel Müdürü (BÜGEM) Dr. Mehmet Hasdemir ve beraberindeki heyet, Azerbaycan temasları kapsamında 24 Kasım 2022'de Azerbaycan Tarım Bakanlığı Tarım Hizmetleri Ajansı  Başkanı Mirza Aliyev ve ajans çalışanları ile toplantı yaptı.
 
Program kapsamında, 25 Kasım 2022'de Azerbaycan Tarım Bakanlığı Tarım Hizmetleri Ajansı (Agrarian Services Agency-ASA) ve FAO Azerbaycan Ofisi tarafından düzenlenen ve açılışı Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov tarafından yapılan "Azerbaycan'da Tohumculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Konferansı"na katılım sağlandı.
 
Konferansta BÜGEM Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir tarafından açılış konuşması yapıldı. Konferansın teknik oturumunda Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü Müdürü Şakir Berktaş tarafından "Gıda Arzı ve Tarımda Sürdürülebilirlik için Tohum" konusunda bir sunum yapıldı. 

KAYNAK: tarimorman.gov.tr/BUGEM