TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BM'den yeni tarım modeli

BM'den yeni tarım modeli
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Tanm ve Gıda Örgütü (FAO), 2050'ye kadar küçük ölçekli tanm işletmelerini hedef alarak daha fazla gıda üretimini amaçlayan bir girişim başlattı. FAO, 'Azla daha çok üretme' adım verdiği yeni yaklaşımla, ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde yer alan yaklaşık 2.5 milyar az gelirli çiftçi aileye, verimi artırmak için sağlıklı tanm ekosistemi kurmaya, üretim masraflarında tasarruf etmeye, sağlık ve eğitimlerine yatırım yapmaya yardım edecek.

' Tasarrufu öğrenmeli j Dünyü nüfusunun 2050'de 9.2 milyara çıkmasının beklendiğini kaydeden FAO Başkam Jacques Diouf, "Dünya nüfusunu 'doyurmak' için gıda üretimini dünya genelinde yüzde 70, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 100 artırlak gerekiyor" dedi. 1961 üe 2000'li yıllarda tarımda üretimi artırmak için geliştirilen tekniklerin işe yaradığım belirten Diouf, "Evet üretim arttı ancak bunun sürdürülebilir çevre açısından bir maliyeti oldu. 2050 yılında dünya nüfusunun ihtiyaçlan göz önüne alındığında mevcut su ve toprak maliyetine, bakıldığında küçük çiftçilerin rekabet etmesi imkansız görünüyor.

Tanm sektörü yeni müenyumun ihtiyaçlarını karşüamak için, tasarrufu öğrenmek zorunda" diye konuştu.
Yüzde 80 verimlilik FAO, iş gücünün azaltılması, yeni sulama tekniklerinin kullanılması gibi teknikleri içeren yeni yaklaşımla bir çok çiftçinin elindeki doğal kaynaklardan daha fazla yararlanabileceğini belirten Diouf şunlan söyledi: "Doğru tekniklerle çiftçiler, su ihtiyacım yüzde 30, enerji maliyetlerini de yüzde 60'a kadar azaltabilirler.
Çiftçilere yönelik yeni programımızda, doğal tohumlama ve doğru zamanda doğru miktarda gübreleme yöntemleri üe doğanın ihtiyaçlarımıza katkısını artıracağız."  Hürriyet