BİRLİĞİMİZDEN CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL YARIŞMA


Proje Fikri Yarışması


Yarışmamızın duyuruları ve formları aşağıdadır.

Tüm yarışmacılarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz…

PROJE FİKRİ YARIŞMA DUYURUSU

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından gerçekleştirilecek "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tohumculuğun Geleceği" temalı proje fikri yarışmasının müracaatları 01.02.2023 tarihi itibariyle başlamıştır.

Tohumculukta dönüşüm yaratacak, inovatif çözümleri olan üniversite öğrencisi gençlerimizin sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik, sorumluluk alma bilincini geliştirmek,

Tohumculukta rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tohumculuk uygulamaları geliştirilerek verimli çözüm yolları yaratılmasına destek olmak,

Yarışma, genç kesimin tohumculuk sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tohumculuk alanında yenilik yaratacak ve tohumculuğun farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların başvuru formu, aydınlatma metni ve açık rıza onay metni (imzalı)  ile birlikte proje fikrine ilişkin dokümanlarını en geç 28 Nisan 2023 Cuma günü saat: 17:00’ye kadar yarisma@turktob.org.tr adresine e-posta ile veya Balgat, Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Libra Kule No:21 Kat:1 Çankaya / ANKARA adresine elden veya posta ile göndererek yapılabilecektir.

Başvurular, TÜRKTOB’un yarışma ilanını müteakiben başlar ve 28.04.2023 Cuma günü saat 17:00 itibarı ile son bulur. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Birlik sorumlu değildir.

Sonuçlar  kamuoyuna, basın ve TÜRKTOB internet sitesi (www.turktob.org.tr)  kanalıyla duyurulacaktır.

Ödül Miktarları:

Birincilik Ödülü         :25.000,00 TL

İkincilik Ödülü           :20.000,00TL

Üçüncülük Ödülü       :15.000,00 TL

Başarı Ödülü    : 5.000,00 TL (dördüncü, beşinci ve altıncı projeye)

 Yarışma Sekretaryası:

·       İlgili Birim    : Türkiye Tohumcular Birliği

·       Telefon No  :  312 472 81 72

·       Faks No      :  312 472 81 93

·       E-Posta       : yarisma@turktob.org.tr

·       Adres        :  Balgat, Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Libra Kule No:21 Kat:1 Çankaya / ANKARA

NOT:

       1. Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Metninin imzalı bir şekilde taratılıp başvuru formu ile gönderilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

       2. Proje değerlendirmesi sonuçlanıncaya kadar aynı proje ile başka bir kurum ya da kuruluşa başvuru yapılamayacaktır.

       3. Başvuruda bulunan yarışmacıların aynı proje ile daha önce başka  bir  yarışmadan ödül almamış olmaları gerekmektedir.

       4. Yarışmaya başvuran adaylar, başvuru ekinde yer alan şartname ile Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onay Metnindeki Hükümleri kabul etmiş sayılır.

-       PROJE FİKRİ YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

-       PROJE FİKRİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

-       PROJE FİKRİ YARIŞMASI AYDINLATMA VE AÇIK RIZA ONAY METNİ

Benzer İçerikler