TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

ARAŞTIRMA GEMİSİ 1 AYLIK KARADENİZ SEFERİNDE

ARAŞTIRMA GEMİSİ 1 AYLIK KARADENİZ SEFERİNDE

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı olarak faaliyet gösteren Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsüne ait araştırma gemisi Sürat Araştırma 1,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TÜBİTAK-MAM işbirliğiyle yürütülen "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" ve Enstitü tarafından ayrıca yürütülen 4 farklı proje kapsamında Sinop-Hopa arasında yaklaşık 30 gün sürecek saha çalışmasına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında TAGEM'e bağlı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünden hizmet alınıyor.

Proje kapsamında 2019 yılı yaz döneminde Doğu Karadeniz'de (Sinop-Hopa arası) trol çalışması ile balık, omurgasız biyoçeşitliliği ve deniz çöpleri çalışması yapılacak. 

Aynı deniz seferinde; Samsun-Hopa Arası Infralittoral Zonda Bentik Ekolojik Kalitenin İzlenmesi(TAGEM), Doğu Karadeniz'de Karasal Kaynaklı Kirleticilerin Kıyı ve Deniz Ekosistemine Etkilerinin Belirlenmesinin İzleme projesi (TAGEM), Denizlerde Potansiyel Su Ürünleri Yetiştiricilik Alanlarının Belirlenmesi (TAGEM), Çayeli Bakır İşletmesi, Büyükdere İzleme Projesi (ÖZEL SEKTÖR) projelerinin de saha çalışmaları yürütülecek.

KAYNAK: tarimorman.gov.tr/TAGEM