TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

AR-GE ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYOR, KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLER GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

AR-GE ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYOR, KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLER GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

AR-GE ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERİYOR, KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLER GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

YERLİ GENETİK KAYNAKLARIMIZI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ KORUYAN PROJELER YÜRÜTÜYORUZ

Tarımsal üretim için en büyük risk küresel ısınmadır. Sıcaklığın artması, yağış rejimindeki düzensizlik, sel, fırtına, su kaynaklarında azalma, kuraklık, su ve toprak kalitesinin ve ekosistemlerin bozulması ve biyolojik çeşitliliğin azalması, hastalık ve zararlılarda artış gibi faktörler, tarımsal üretimde azalmaya sebep olmaktadır.

Bu sürecin olumsuz etkilerinin azaltılması için modern tarım tekniklerinin uygulanması, orman arazilerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması oldukça önemlidir. 

Bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımının önüne geçilmeli, üreticiler bu konuda eğitilmelidir.

Tohumculuk sektörü olarak, AR-GE çalışmalarına hız vererek kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştirilmesi için çalışıyoruz.

Yerli genetik kaynaklarımızın ve biyolojik çeşitliliğimizin korunması için Tohumun İzinde projesini yürütüyoruz.

Toplumumuzda farkındalığın artırılması ve çiftçilerimizin bilinçlenmesi için çalışıyoruz.

Yaşanabilir bir dünya için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını diliyoruz.

Savaş AKCAN

Yönetim Kurulu a.

Başkan