TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

9. TADAK TOPLANTISI ANKARA'DA DÜZENLENDİ

9. TADAK TOPLANTISI ANKARA'DA DÜZENLENDİ

Tarımsal Araştırma Danışma Kurulunun (TADAK) 9. toplantısı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Metin Türker başkanlığında, 13 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da bir otelde yapıldı.

TADAK Toplantısı; Bakanlık merkez ve ilgili birimleri, üniversitelerin ilgili fakülteleri, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), özel sektördeki meslek kuruluşları ve ilgili sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda, paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması başta olmak üzere; ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması, bilgi ve teknoloji geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, sektörün öncellikli ihtiyaçlarının karşılanması ile kaynakların etkin ve yerinde kullanılması için yeni proje konuları belirlendi.

Toplantı, TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin Türker'in açılış konuşmalarıyla başladı ve TAGEM'in başarı hikâyelerinin anlatıldığı sunumla devam etti.

Daha sonra 8. TADAK toplantısı önerileri kapsamında enstitülerde gerçekleşen AR-GE faaliyetlerine ilişkin gerçekleşmelere yönelik sunum yapıldı.

Toplantının 2. oturumunda tüm katılımcılar ileriki süreçte AR-GE'den beklentilerini ve öncelikle yapılmasını istedikleri AR-GE konularını dile getirdi. 

KAYNAK: tarimorman.gov.tr/TAGEM