TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

TÜRKTOB EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Ticari İstihbarat ve Hedef Pazar ile Mısır Ve Ayçiçeğinde Tescil ve Üretim İzini Başvuru Dosyası Hazırlama Eğitimi verildi.

Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) 2018 Eylem Planı’nda yer alan ortak eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması çalışmalarına devam ediliyor.

Alt Birliklerden gelen talepler doğrultusunda belirlenen konularda düzenlenen ve Alt Birlik Üyeleri ve çalışanlarına yönelik olan programlar kapsamında 19-20 Şubat 2019 tarihlerinde Yaman Koç tarafından Ticari İstihbarat ve Hedef Pazar, 21 Şubat 2019 tarihinde ise Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Teknik Birim Başkanı Dr. Nilgün Sezer Akman tarafından Mısır Ve Ayçiçeğinde Tescil Ve Üretim İzini Başvuru Dosyası Hazırlama Eğitimi verildi.

Mart ayında da devam edecek eğitim programlarının detaylarına https://turktob.org.tr/tr/sektorel-egitim-seferberligi adresinden ulaşabilirsiniz.