TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TÜRKTOB Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser: ‘’ Önümüzdeki iki yıl içinde tohumculuk sektörünün hukuki sorunlarının çözümü için çok aktif rol alacağız.’’

  TÜRKTOB Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser: ‘’  Önümüzdeki iki yıl içinde tohumculuk sektörünün hukuki sorunlarının çözümü için çok aktif rol alacağız.’’


Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından nisan ayında gerçekleştirilecek geniş katılımlı Hukuk Çalıştayı’nın hazırlık toplantısı 7 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Eser başkanlığında yapılan toplantıya, TÜRKTOB ve alt birliklerin yöneticileri ile üyeler katıldı.

TÜRKTOB Başkan Yardımcısı Dr. Vehbi Eser, toplantının açılış konuşmasında birliğin ve alt birliklerin mevzuatlardan kaynaklanan sorunlarının gündeme gelmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması ve bu önerilerin yetkililer ve karar vericilerle paylaşılması için nisan ayında yapılacak çalıştayın çok önemli olduğunu kaydetti.

Dr. Vehbi Eser: ‘’ Tohumculuk sektörünün üç temel kanunu var. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu.  Bu kanunlarla ilgili zaman zaman problemler yaşıyoruz. Bunların bir bölümü çözüyoruz. Ancak çözülemeyen sorunlarımızın, o sorunları doğrudan yaşayanlardan tarafından anlatılmasının çözümü hızlandıracağını düşünüyoruz.’’ şeklinde konuştu.

İş hayatının içine yer aldıkları için üç temel kanun dışında da sektörü ilgilendiren mevzuatların bulunduğunu hatırlatan Eser, bu mevzuatlarla ilgili sorun ve çözüm önerilerinin de çalıştayda gündeme geleceğini kaydetti.

Yargıtay ve Hakimler ve Savcılar Kurulundan (HSK) üst düzey temsilcilerin çalıştaya katılacağı bilgisini veren Eser; ‘’ Bu bizim için çok büyük avantaj. Bu kurumlar vasıtası ile hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de diğer bakanlıklara sorunlarımızı hukuk diliyle anlatma şansına sahip olacağız. Biz önümüzdeki  iki sene içinde bu konulardaki sorunlarımızın çözümü için çok aktif rol alacağız. Yönetim Kurulu olarak hazırlıklarımızı yaptık. Hukuk çalıştayımız bir başlangıç noktası olacak.’’ dedi.

Tohumculuk sektörünün sıçrama yapacak seviyeye geldiğini vurgulayan Eser, tohum kaçakçılığı, fikri mülkiyet hakları ihlalleri gibi sorunların aşılması için artık fiili mekanizmaların tesis edilmesi gerektiğini kaydetti. Eser; ‘’ Hukuk Çalıştayı’nın ardından bu konularda bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz. Çalıştay bize ciddi veriler sağlayacak. Bu hazırlık toplantısında da geniş katılımlı çalıştay için kendimizi doğru ifade etme yollarını bulacağız.’’ ifadelerini kullandı.

Hukuk Çalıştayı Hazırlık Toplantısı, TÜRKTOB Hakem Kurulu Başkanı Serdar Mart’ın Hakem Kurulunun önemi ve işlevi konulu sunumu ve katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu.

1

2

3

4

 

5

6

7
8
9