TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ MÜSTEŞAR M. HADİ TUNÇ BAŞKANLIĞINDA HER YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLDİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ MÜSTEŞAR M. HADİ TUNÇ BAŞKANLIĞINDA HER YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLDİ
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile toplantı yaptı.

Toplantıda tohumculuk sektörünün güncel durumu, sorunları ve çözüm önerileri gündeme geldi.

Toplantının ana başlıkları ise şöyleydi:  5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılması gereken değişiklikler,  KDV oran ve uygulamaları, üretim ve kullanım desteklemeleri, kayıt dışı ve haksız rekabetin önlenmesine yönelik çalışmalar, sektörün finansman ihtiyaçları, AR-GE uygulamaları ve destekleri, döner sermaye ücretleri, dış ticaret politikaları ile ikincil mevzuatlarda yapılması gereken değişiklikler. 

Toplantıya TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Aykut Hacıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Tanrıver, Yönetim Kurulu Üyesi Miktat Olgun, Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı ve TÜRKTOB Genel Sekreteri Dr. Muhteşem Torun katıldı. 

9.11.2017 / Ankara