TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) 12. Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.

 Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) 12. Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) 12. Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Genel Kurula Tarım ve Orman Bakanlığı adına Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRKTOB’a bağlı alt birliklerin Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü Ali Erden, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşlarından temsilciler, sivil toplum ve meslek örgütlerinin yöneticileri ve TYAB üyeleri katıldı.

Genel Kurul, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler’in konuşmasıyla başladı.

TYAB Başkanı Güler konuşmasına ‘’Üreten ekonomilerin güçlü olduğu günümüzde yaşanan ticaret savaşları çok yakın bir zamanda gıda savaşlarına dönüşecektir.  Bu yüzden ülkemizin gıda teminini sağlamak ve bu savaşlara hazır olabilmek için tohum sanayisine ayrı bir önem vermek, stratejik plan geliştirip AR-GE’ye öncelik tanımak zorundayız.’’ tespiti ile başladı.

Türkiye’nin tohum ihtiyacını karşılayan üyelerden oluşan Tohum Yetiştiricileri Alt Birliğine çok önemli görevler düştüğünü, tohum üretmenin yanında üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamanın, üyelerin mesleki bilgilerini geliştirmenin, seminer, çalıştay gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmanın, kitap ve süreli yayınlar hazırlamanın, sektörün gelişmesi için yatırımlar yapmanın, üyeler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamanın, sektör ile ilgili burs ve destek verilmesinin  ana görevleri olduğunu kaydeden Güler, göreve geldikleri andan itibaren TYAB’ın kurumsal yapısını güçlendirmek ve üyelere daha iyi hizmet vermek için bir veri tabanı oluşturduklarını, aktif ve pasif üyelerin durumunun izlenmesini ve işlemlerin sağlıklı yapılması sağladıklarını ifade etti. 

Görev aldıklarından bu yana yapılan çalıştay, bölge istişare toplantıları ve yayın çalışmalarını anlatan TYAB Başkanı Güler, ‘’Tohum yetiştiricilerimizin diğer ülkelerdeki çiftçilerle rekabet edebilmesi, işletme yönetimini bilen, ürün planlamasını yapan, işinde profesyonel olan çiftçiler olabilmesi için Bakanlığımız nezdinde yaptığımız girişimler sonuç vermiştir.  Üyelerimiz Aydın-Söke, Adana ve Şanlıurfa bölgelerinde eğitime tabi tutulacak ve sertifika almaları sağlanacaktır. Uygulamalı Çiftçi Eğitim Projesi ülkemize ve tohum yetiştiricilerimize hayırlı olsun.’’ dedi.

Tohum yetiştiricilerinin haklarının savunulduğu, tek taraflı olmayan, ürün bazlı örnek tip sözleşmelerin hazırlandığını ve web sayfasında yayınlandığını hatırlatan TYAB Başkanı Güler, ‘’ Bununla birlikte, yetiştiricilerimizin firmalar ile zaman zaman yaşadığı itilafların çözümü için, sözleşmelere TÜRKTOB Hakem Kurulu’nun yetkili kılınması ifadesinin eklenmesi gerektiği üyelerimize ve firmalara duyurulmuştur. Aynı zamanda da üyelerimizin ve birliğimizin ihtiyaç halinde yararlanabileceği bir hukuk müşaviri ile şubat ayından itibaren görevlendirilmiştir.’’ şeklinde konuştu. 

Güler, tohum yetiştiricilerinin sıfır faizli kredilerin kullanılmasında yaşadığı sorunlar ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü, bölgesel olarak bazı ürünlerin havza bazlı destekleme kapsamına alınmasının sağlandığını, halen uygulanmakta olan destekleme miktarlarına, tohum yetiştiricileri için ilave destek verilmesi ve orijinal kademe tohumlar için ek %100 ilave desteğin yeniden uygulamaya konulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

TYAB Başkanı Güler konuşmasına şöyle devam etti; ‘’Desteklemelerin  zamanında ödenmesi ve ithalatın ülke ihtiyaçlarına göre hasattan sonra yapılması amacıyla girişimlerde bulunulmuş ve Bakanlık onayına sunulmuştur. Ekim normlarının artırılması için Bakanlığımızla toplantılar yapılmış, özellikle buğday ekim normunun 25 kilograma çıkarılması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Hibrit ayçiçeğinde kuş zararının TARSİM Sigorta kapsamına alınması için yapmış olduğumuz resmi talebimiz Bilim Kurulu tarafından gündeme alınmış ve 2019 yılı izleme programına dâhil edilmiştir. Bu konuda Alt Birliğimiz ile birlikte saha çalışmaları yapılacaktır. Tarımda kullanılan elektrik ücretlerine %50 destekleme yapılmasına ilişkin çalışmalar yapılmış, tarımsal faaliyetlerde  %12 indirim sağlanmış, bu oranın %50’ye çıkarılması için gayretlerimiz ısrarla devam etmektedir. Ayrıca ticaret borsa tescil ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin çalışmalarımız sürmektedir. Tohumluk üretim maliyetlerinin yüksek oluşunda özellikle gübre ve motorin fiyatlarının payı önemli yer tutmaktadır. Bu konuya ilişkin çalışmalarımız da Bakanlık nezdinde devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisi için de önemli bir kayıp olan hasatta dane kayıplarının azaltılmasına ilişkin olarak belli yaşın üzerindeki biçerdöverlere hurda indirimi ve ÖTV muafiyeti yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması ve iki farklı il sınırı içerisinde üretim yapan üyelerimizden ayrı ayrı belge istenmesi uygulamasının kaldırılarak tek belge ile işlemlerin yapılmasına yönelik başvurularımız gerekli yerlere iletilmiştir. Tohum ile ilgili ithalata ve yetiştiriciliğe ilişkin doğru bilinen yanlışların anlatılacağı kamu spotlarının yaptırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.’’

***

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ise TYAB’ın son dönemde yaptığı kapsamlı çalışmaların somut sonuçlarını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

TYAB üyesi tohum yetiştiricilerinin özellikle son 2 ayda gereksiz ve mesnetsiz şekilde yıpratıldığını ifade eden Akcan, ‘’ Bazı ortamlarda ‘tohumluk fiyatlarında spekülatif artışlar var’ ifadelerini duyuyoruz. Bu görüş yanlıştır. Bunun yanlış olduğunu başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere ilgili her kesim bilmektedir. Bu konuda kendimizi daha etkin şekilde ifade etmeliyiz. Üreten insanlarımızı haksız yere kırmak, küstürmek kimseye fayda sağlamaz. Tohum yetiştiricileri sektörümüzü için çok değerli.’’ dedi.  

TÜRKTOB’un, TYAB’ın yaptığı çalışmaları her zaman desteklediğini ve destekleyeceğini vurgulayan Akcan, ‘’ TYAB’ın tüm taleplerini Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar nezdinde takip ediyoruz. Ciddi kazanımlar elde edildi. Uygulamalı Çiftçi Eğitim Projesi verim ve kalitenin artması için bir dönüm noktası olacak. Bakanlığımıza pozitif yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz.’’ şeklinde konuştu.

TÜRKTOB’un ve alt birliklerinin tohumculuk sektörünün sorunlarının çözümü için geliştirdiği önerilerin hayata geçmesi için seslerinin daha gür çıkması gerektiğini kaydeden Akcan, ‘’ 50 bin kişilik bir birliğiz, büyük bir gücüz. Bu gücü milli ve yerli üretim noktasında daha çok birleştirmeliyiz.’’ dedi.

***

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz ise bakanlık olarak tohumculuk sektörüne büyük önem verdiklerini, sahadaki sorunlardan haberdar olduklarını ve sorunların çözümü için sektörle birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, ‘’ Kaliteli tohumluk üretimin temelidir. Dünyada 45 milyar dolarlık piyasada Türkiye’nin daha çok yer alması gerekiyor. Rekabet gücümüzü artırmak en önemli görevlerimizden biridir. Özel sektörün hakim olduğu milli  tedarik sistemini güçlendirmeliyiz. Tarım ve Orman Bakanlığının tohumculara güveni tamdır. AR-GE ve sertifikasyon yetkisi verdiğimiz özel sektör kuruluşlarının sayısının artması bu güvenin göstergesidir. 2005 yılından beri sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerimize 1.2 milyar TL destek verdik. 2008 yılından beri de sertifikalı tohumluk üreten kuruluşlarımıza 486 milyon TL destek verdik. Ayrıca sektöre ilave kredi kaynakları sunduk. 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi yaklaşık 1 milyon 60 bin tona ulaştı. 86 ülkeye tohum ihraç eder duruma geldik. İthalatın ihracatı karşılama oranı %85 oldu. Sektörümüzün büyüklüğü 1.3 milyar dolara ulaştı. Islahçı hakları koruma altına alındı. TÜRKTOB çatısı altında özel bir AR-GE Merkezi kuracağız. TYAB ile yaptığımız protokol ile 5 yılda 10 bin tohum yetiştiricisi çiftçimizi eğiteceğiz. Diğer alt birliklerle de bu eğitim çalışmalarını yapacağız.’’ dedi.

Destekleme modelini değiştirmek için çalışma yaptıklarını vurgulayan BÜGEM Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü; ‘’ Hem üretim hem de kullanın desteklerini artıracağız. Alan bazlı destekleme modeline geçeceğiz. Ayrıca ekim normu miktarlarını artıracağız. Bakanlığın yeni yapılanmasında kooperatifler, birlikler ve odalar olmazsa olmazdır. Önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı işlerin bir bölümü belki de kooperatif ve birliklere devredilecek.’’

***  

Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise Türkiye’nin tohumculukta hiçbir ülkenin hegemonyasında olmadığını, kendi tohumunu ürettiğini ve ihraç ettiğini kaydetti. Erdem, ‘’Diğer alanlarda da önemli gelişmeler yaşandı. Teknoloji kullanımında, sulamada ciddi mesafe aldık. Tarım sektörüne büyük destekler verdik, veriyoruz. Tabi tüm sorunların bittiğini söylemek mümkün değil. Çok daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Desteklerin daha etkin kullanılmasını sağlamak gerekiyor. Yasama organı olarak sorunları biliyoruz ve çözümü için takipçi oluyoruz. En başta ziraat mühendislerinin, veteriner hekimlerin sahaya inmesi gerekiyor. Tohumculuk sektöründe yaşanan gelişmelerin umut verici olduğunu görüyoruz. Sorunlarınızı yasama boyutuyla çözüme kavuşturmak için hazırız.’’ şeklinde konuştu.

***

TYAB Genel Kurulu, gündem maddelerinin görüşülmesi, karara bağlanması ve ibra edilmesiyle son buldu.

MANSET_
1_GENEL_
2_
3_
4_
5_