TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

TODAB Genel İstişare Toplantısı 1-4 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

TODAB Genel İstişare Toplantısı 1-4 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Genel İstişare Toplantısı 1-4 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRKTOB’a bağlı alt birliklerin Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri, Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Mustafa Özen, Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal başta olmak üzere protokol üyeleri ve beş yüze yakın TODAB üyesi bayi katıldı.

Genel İstişare Toplantısı Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Hacıoğlu’nun konuşmasıyla başladı.

TODAB Başkanı Aykut Hacıoğlu; ‘’Bizler tarım ve tohumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren, kimimiz ıslahçı, yetiştirici, dağıtıcı, kimimiz ise fide, fidan ve süs bitkileri üretimi alanında çalışan kişiler olarak bir bütünün önemli parçalarıyız. Hepinizin bildiği gibi küresel ölçekte devam eden, ülke, coğrafya, kıta sınırı tanımayan bir gıda savaşının içinde yer alıyoruz. Bugün Türkiye, bu acımasız savaşta tarımsal hasıla açısından dünyada yedinci, Avrupa'da birinci ise, bu başta çiftçilerimiz olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kuruluşları ile bizler gibi sivil toplum ve meslek örgütlerinin sayesindedir. Hepimiz birlik, beraberlik içinde üretiyor, tüm Türkiye’ye dağıtıyor, ihraç ediyor, istihdam yaratıyor ve katma değer oluşturuyoruz.’’ dedi. 

Tohumculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve sektörün Türkiye Tohumcular Birliği, tohumluk bayilerinin ise Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği çatısı altında örgütlenmesinin Türkiye tohumculuk sektörünün kalkınmasındaki en önemli unsur olduğunu kaydeden Hacıoğlu, Türkiye’nin 2018 yılı itibarıyla 1.059.316 ton sertifikalı tohumluk, 104.3 milyon adet meyve fidanı, 2.2 milyon adet asma fidanı, 82.0 milyon adet çilek fidesi, 4 milyar adet sebze fidesi ve 1,7 milyar adet süs bitkisi ürettiğini hatırlattı.

Üretim miktarlarındaki bu olumlu gelişmelerin ticarete de yansıdığını ithalat ile ihracat arasındaki dengenin hızla ihracat lehine geliştiğini, 2015 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %69 iken, 2016 yılında %88, 2017 yılında ise %92 olduğunu kaydeden Hacıoğlu; ‘’ 2018 yılında ise sektör ilk defa ithalattan daha fazla ihracat yapmış ve bu oran %108 olmuştur.’’ dedi. 

‘’Eğer sektör olarak,  2023 yılında 2 milyon ton sertifikalı tohum üretimi ve 500 milyon dolarlık da ihracat rakamına ulaşmak, dünyada tohum ticaretinde ilk 5 ülke içinde olmak istiyorsak, bu başarı hikâyesinin devam etmesi gerekiyor. Bunun içinde gücünü AR-GE’den, bilim ve teknolojiden alan, sürdürülebilir bir tohumculuk sektörü için çalışmalarımıza daha da hızlanarak devam edeceğiz.’’ şeklinde konuşan Hacıoğlu, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 100 milyon kişi olacağını, tarım topraklarının da giderek daraldığı göz önüne alındığında verimi ve kaliteyi artırmak zorunda olduklarını hatırlatarak şöyle konuştu; 

‘’ Verim ve kalite tüm tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesinin yanında yeni ıslah edilmiş çeşitlerin sertifikalı tohumluklarının üretime sokulmasıyla artacak. İşte biz, TODAB üyesi siz değerli bayilerimizle hep birlikte bu amaçla var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün tüm tohumların sertifikalı olması durumunda 2 milyon 800 bin ton gibi bir tohumluğun toprakla buluşması lazımdır. Mevcut sertifikalı tohumluk miktarı az önce söylediğim gibi 1 milyon tonu geçmiştir. Yani ülke ihtiyacının yüzde 35’ini sertifikalı tohumlukla karşılayabiliyoruz. Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 80-85’tir. Bu sorumluluğu hep birlikte taşıyacağız ve gerekenleri yapacağız.’’

TODAB Başkanı Aykut Hacıoğlu üyelere şöyle seslendi; ‘’Sizleri sadece tohumluk ticareti yapan işletme sahipleri gibi görmek çok büyük haksızlıktır. Sizler, tohumlukları uygun ortamlarda muhafaza ederek, en uygun zamanda, yeterli miktarda ve piyasa şartlarında en uygun fiyatlarla çiftçimize ulaştırarak hem üretimin sürekliliğine, hem de gıda güvencesinin sağlanmasına katkı veriyorsunuz. Sizler, çiftçilerimize yol gösteriyor, ücretsiz teknik destek ve danışmanlık hizmeti veriyor, en iyi tohumu kullanmaları için ülkemizin her köşesinde, memleketin en ücra noktalarında seferber oluyorsunuz. Sizler, tüm tohumculuk sektörünün çiftçimize ulaşan son noktasısınız. Bu nedenle çok önemlisiniz.’’

Tohum bayilerinin kısa ve orta vadede çözülmesi gereken sorunlarına da değinen Hacıoğlu şöyle konuştu; ‘’ Kayıt dışılığın, haksız rekabetin önlenmesi için bakanlığımız ve ilgili kuruluşlar tarafından daha etkin denetim yapılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanımının desteklenmesi ile ilgili tebliğde, fatura kesen tohumluk bayinin TODAB’a üye olma şartı aranması sağlanmalıdır. Ayrıca, tohumluk bayi olma şartları kolaylaştırmamalı aksine zorlaştırılmalı, bölgelere ve bölgelerin tarım potansiyeline göre bayi sayısı sınırlandırılmalıdır. Mahsulün elenerek tohum olarak satılmasının önüne geçilmesi için tohumluk işleyici belgesi verilenlerin şartları da zorlaştırılmalı, kayıtları izlenebilir olmalı ve denetlenmelidir. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunun 12.maddesinde yer alan “faaliyetten men” yerine para cezalarını arttırılması da bir başka önemli talebimizdir. KOBİ desteklerinden tohumluk bayilerinin de istifade etmesi ve kümeleşme oluşturanlara tohumluk ambarı ve benzeri yatırımlar yapmaları için kredi ve hibe verilmesi sağlanmalıdır.’’

Gelişen teknoloji ve pazar şartlarının tüm sektörlerde olduğu gibi tarımsal pazarlamada da internet tabanlı uygulamaların kullanımını zorunlu kıldığını vurgulayan Hacıoğlu,  ‘’Bu gerekliliğin çiftçiler ve Türkiye’nin her bölgesine yayılmış Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği üyesi tohum bayileri yani sizler tarafından da yerine getirilmesi çok önemli. Bu gerçekten hareket eden TODAB, Tohum Nerede Platformu’nu çiftçilerin ve üyelerinin hizmetine sundu.  Lütfen bu platformu en tekin şekilde kullanalım.’’ çağrısında bulundu. 

***

Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal ise üretilen 1 milyon tonluk tohumun dağıtımında TODAB üyesi bayilerin büyük rolü olduğunu ve bayilerin bu görevi en iyi şekilde yaptıklarını ifade etti. Belediyelerin ve ziraat odalarının tohum eleme tesisleri kurmasının yanlış olduğunu ifade eden Kasal, Türkiye’nin kısa sürede sebze tohumculuğunda geldiği noktanın gurur verici olduğunu kaydetti.

***

Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürü Mustafa Özen tarımın ve tohumculuk sektörünün önemini vurgulayarak, tarımın tüm paydaşlarının iş birliği içinde ve bir dakika bile vakit kaybetmeden çalışması gerektiğini ifade etti. Medyada tarım ile ilgili tıp doktorlarının konuşmasının yanlış olduğunu söyleyen Özen, 1990’lı yıllarda yerli sebze tohumu kullanım oranının %10 olduğunu, bugün ise bu oranın %60’ın üzerine çıktığını, bir dönüm seradan 3-5 ton yerine artık15 ton ürün alındığını kaydetti.

Özen; ‘’ Bazı sebze türlerinde yerli tohum kullanım oranı %80’e yükseldi. 1990’lı yıllarda tohum ithal ettiğimiz ülkelerin tamamına şimdi tohum ihraç ediyoruz. Ancak bunları anlatamıyoruz. Üreticimizi de tüketicimizi de daha çok kollamak zorundayız.’’ dedi.

 ***

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, 2008 yılında kurulan TÜRKTOB ve alt birliklerinin bugün 49 bine yaklaşan üye sayısı ile çok büyük bir aile olduğunu, bunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

‘’ İhracat ithalatı geçti. Bu başarıyı büyük TÜRKTOB ailesi birlikte yakaladı’’

Akcan; ‘’ Bu büyük ailenin hiçbir ferdi daha aşağıda ya da yukarıda değil.  Daha aktif daha verimli olmalıyız. Biz 2018 yılında ilk kez dış ticarette 20 milyon dolar fazla verdik. Yani ihracatımız ithalatımızı geçti. Tohum ihracatımız 152 milyon dolar. İthalatımız 179 milyon dolar. Karşılama oranı %85’e ulaştı. Fidancılıkta 38 milyon dolara yakın ihracatımız var. Sadece 1 milyon dolar ithalatımız var. Süs bitkileri sektöründe 71 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız var. Tüm sektörlerimizi topladığımız zaman ihracatın ithalatı karşılama oranı %108. Bunu hep birlikte başardık.’’ dedi.

‘’ Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri artarak devam etmeli’’

Bu gelişmelerin sektörün önümüzdeki dönemde başaracaklarının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Akcan; ‘’ Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığımızın sektörümüze verdiği kıymet ve destekler yadsınamaz.  Bu desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz.’’ şeklinde konutu.

‘’ Tohumculuk sektörü üzerinden başka emeller peşinde koşan insanların yaymaya çalıştığı yanlış algıları birlikte düzeltelim’’

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği üyelerinin sektörün üretici ile buluştuğu son nokta olduğunu, bu nedenle bayilerin üreticinin bilinçlenmesi için çok önemli görevler üstlendiğini söyleyen Akcan; ‘’ Tohumculuk sektörü üzerinden başka emeller peşinde koşan insanların yaymaya çalıştığı yanlış algıların düzeltilmesi için TODAB üyesi bayilere de büyük iş düşüyor. GDO’lu tohum, hibrit tohum, ithal tohum, İsrail tohumu, zehirli tohum, kısırlaştıran tohum gibi başlıklarla lanse edilen yanlış ve kirli bilgilerin sizler tarafından ilk elden düzeltilmesi hem mümkündür hem de bizlerin sizlerden talebidir.’’ ifadelerini kullandı. 

Yanlış söylemlerin üreticileri ve ürünleri itibarsızlaştırdığının, tarım sektörünün motivasyonunu düşürdüğünün ve dış güçlerin işine yaradığının altını çizen Akcan, bunun önüne geçilmesi için TODAB’ın 6 bin 500 üyesine ciddi görev düştüğünü kaydetti.

‘’ Kayıt dışı üretim ve ticaret ile mücadele için TODAB’ın ‘’Kayıt Dışı Tohum Satış Bildirim’’ sitemini kullanalım’’

Tohumculuk sektörünün ve TODAB üyelerinin en büyük sorunlarından birinin kayıt dışı üretim ve satış olduğunu açıklayan Akcan, TODAB’ın bu sorunu çözmek için hizmete aldığı internet tabanlı ‘’Kayıt Dışı Tohum Satış Bildirimi’’ sisteminin aktif olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Bu sistemin kullanılması sonucu oluşacak verilerin Tarım ve Orman Bakanlığına ulaşmasıyla, alınacak önlemlerin çok daha etkili olacağını kaydeden Akcan, sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile sonuç odaklı çalışmalar yapılabilmesi için genel istişare toplantılarının çok önemli olduğunu ifade etti.

***

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz ise önümüzdeki dönemde tohumculuk sektörünün tüm sorunlarının çözümü için tüm gayreti göstereceklerini kaydetti.

Suat Yılmaz; ‘’ Türkiye tarımda Avrupa birincisi, dünya yedincisidir. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Yakın gelecekte beslenme ve gıda güvenliği nüfusun artmasıyla birlikte çok daha stratejik olacak. Üretimi artırmanın en kısa yolu kaliteli tohum kullanımıdır. Küresel tohum ticaretinde daha çok söz sahibi olabilmek için çalışmalıyız.’’ dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikalar içinde tohumculuk sektörüne özel bir önem verdiklerine işaret eden Yılmaz, tohumluk üretimini ve ihracatını artırmanın en büyük amaçlarından biri olduğunu söyledi. Özel girişimciliğin ön planda olduğu milli bir tedarik sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz; ‘’ Uluslararası rekabet gücüne sahip bir tohumculuk sektörünün oluşmasına öncülük ediyoruz. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve diğer ilgili kanunlarla sektörü ve kurumsal yapılanmayı düzenledik.  Özel sektöre AR-GE yetkileri verdik. Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımını destekliyoruz. Sektöre son 14 yılda 2 milyar TL’nin üzerinde destek verdik, kredi kaynakları sağladık. Sertifikalı tohum destekleri ve diğer destekler devam edecek. Islahçı haklarını koruma altına aldık. Sektörün büyüklüğü 1.3 milyar dolara ulaştı. Bakanlığımızın sektöre güveni tamdır. İllerdeki tohumluk kontrolörlerimiz bayilere kolluk kuvvetiymiş gibi gitmesinler, rehber olsunlar, öncü olsunlar. TTSM’deki arkadaşlarımıza da diyoruz ki; işlemleri en kısa sürede sonuçlandırın ve ilgili firma ile diyaloğa geçin.’’

***

Açılış konuşmalarının ardından TODAB Başkanı Aykut Hacıoğlu ‘’TODAB’ın Faaliyetleri ve Projeleri’’, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesinden Zafer Yaşar ‘’ Tohumculuk Desteklerinde Süreç Yönetimi ve Dijital Dönüşüm’’, Tohumculuk Dairesinden Levent Doğruyol ‘’ Tarım ve Orman Bakanlığının Tohumculuk Politikaları ve Mevcut Durum’’, Doç.Dr. Remzi Tekeli ‘’ Temel Satış, Etkileme ve İkna Teknikleri’’ , özel sektörden Gökhan Gürses ‘’ Tarımda Uydu Teknolojilerinin Kullanılması’’ konulu sunumlarını gerçekleştirdi.  

***

Genel İstişare Toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, TODAB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Hacıoğlu ve TODAB Genel Sekreteri İsmail Hakkı Bücük’ün bayilerin sorularını yanıtladığı bir oturum gerçekleştirildi.

***

Toplantının ikinci gününde ise Halkbank Antalya Bölge Ticari ve Kobi Pazarlama Bölümü Hacı Bekdur ‘’ KOBİ Kredileri’’, Halkbank Ticari Alacak Sigortası Yetkilisi Fehmi Gökhan Gürsoy ise ‘’ Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortaları’’ konularında sunum yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.  

TODAB Genel İstişare Toplantısı ile eş zamanlı olarak tohum başta olmak üzere tarımsal girdi sağlayan firmalar stant açarak yeni çeşit ve ürünlerini sergiledi.

1

2_

3_

4_

5_

6_

7_

8_

9_

10_

11_