TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Tarımsal üretime düşük faizli kredi duyurusu

Tarımsal üretime düşük faizli kredi duyurusu

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından tarım sektöründe üreticilere verilecek düşük faizli kredi desteği ile ilgili uygulama esasları belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla gerçek veya tüzel kişi üreticilere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasıyla ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Yenilenebilir enerji kredi kapsamında

Ayrıca barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek için gerekli tesis ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımları ve diğer yatırım giderleri de kredi kapsamında yer alıyor.

Kredi olanaklarından faydalanabilecek diğer alanlar ise şöyle;

Traktör alımı

Tarımsal mekanizasyon ve traktörler için de düşük faizli yatırım kredisi kullanılabilecek, modern basınçlı sulama sistemleri konusundaki kredi talepleri karar kapsamında ele alınacak.

Parçalı tarım arazilerinin birleştirilmesi

Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisselerinin satın alınması ya da bitişik tarım arazilerinin satın alınmasına yönelik kredi talepleri banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Öte yandan tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları en az 30 ortaklı olan üretim projeleri için de bu kredi kullanılabilecek.

Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilecek. 

Stratejik bitkisel ürünler

Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için, aspir, yağlık ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pamuk, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden "kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba" üretimini yapması gerekecek.

Örtü altı üretim

Ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtü altı alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, örtü altı kayıt sistemine kayıt olmaları durumunda düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılacak.

Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, bankaya ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine yapılacak.

Kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunlu kılındı.

2017 TKK TEŞVİK TEBLİĞ EKİ

2017 TKK ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAZİLİ KREDİ TEBLİĞ