TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Süs Bitkileri Sektörü Pazarlama Sistemlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı

Süs Bitkileri Sektörü Pazarlama Sistemlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliğinin (SÜSBİR) tarafından Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) desteği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının katılımıyla düzenlediği ‘’ Süs Bitkileri Sektörü Pazarlama Sistemlerinin Geliştirilmesi’’ ana temalı çalıştay, 17-18 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Çalıştaya SÜSBİR ve TÜRKTOB yetkilileri, SÜSBİR üyeleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Dairesi ve Antalya İl Müdürlüğü yöneticileri ve sivil toplum kurularından temsilciler katıldı.

SÜSBİR Portal sektörde çok büyük bir açığı kapattı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, öncelikle SÜSBİR Portal’ın kuruluş süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi. Türkiye’deki piyasa koşullarına uygun şekilde, üreticinin ihtiyaç duyduğu kriterler temel alınarak hazırlanan SÜSBİR Portal’ın sektörde çok büyük bir boşluğu kısa sürede doldurduğunu kaydeden Dündar, üyelerin portalda yer almak için hiçbir ücret ödemediklerini söyledi.

Ticarette fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz

Türkiye’nin her bölgesinde üretim yapan SÜSBİR üyelerinin, Portal sayesinde ticarette fırsat eşitliği yakaladığını, dünyada kullanılan benzer sitemlerin Türkiye’de de uygulanmasına SÜSBİR olarak öncülük ettiklerini ifade eden Dündar, 120 SÜSBİR üyesinin ve 75 belediyenin Portal’da aktif olarak ticaret yapmaya başladıklarını ifade etti.

Ara eleman ihtiyacına iş garantili çözüm

Süs bitkileri sektörünün ara eleman ihtiyacına da değinen SÜSBİR Başkanı Dündar, öğrencilerin iş bulamama kaygısıyla sektöre ilgi göstermemesi gerçeğinden hareketle yeni bir proje başlattıklarını açıkladı. Dündar, Yalova’da bulunan TOBB Teknik Anadolu Meslek Lisesi ile bir protokol imzaladıklarını, öğrencilere iş garantisi sağlayan projenin diğer illerde de süreceğini vurguladı.

İhracat ilk kez ithalatı geçti

Çalıştayın diğer konu başlıklarından biri olan dış ticaretin geliştirilmesi konusunda de değinen Dündar şöyle konuştu; ’’ 2017 yılında sektörümüzün ihracatı 85 milyon dolar, ithalatı ise 83 milyon dolar oldu. İhracat ilk kez ithalatı geçti. 2 milyon dolar fazla verdi. Son aylarda Hollanda’ya, İtalya’ya çalı grubu yetişmiş ağaç olarak yapılan ihracat bizim için bir gurur vesilesidir. Tüketimin ihracat odaklı olması için kaliteli ve daha çok çeşitle üretim yapmamız gerekiyor.’’

 

Katar, uluslararası organizasyonlarla yeni yatırımların merkezi olacak

Katar’a düzenlenen Sektörel Ticaret Heyeti konusunda da katılımcılara bilgi veren Dündar, 2021 yılında EXPO ve 2020 Dünya Kupası organizasyonlarına ev sahipliği yapacak olan Katar’ın, süs bitkileri sektöründe yeni yatırımların önemli merkezlerinden bir olacağını ifade etti.

Kümelenme Modeli Projesi devam edecek

SÜSBİR’in kümelenme modeli projesi hakkında değerlendirmeler yapan Dündar özetle; ‘’ Kümelenme modelindeki amaç ortak faydayı yine hep birlikte sağlamaktır. Kümelenme işletmelerin sadece yan yana kurulmasıyla oluşacak bir yapı değildir. SÜSBİR olarak pilot il seçtiğimiz Yalova ve Antalya’da bu projeyi başlatarak bir temel oluşturduk. Sakarya, Bursa, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve İzmir illerinde bu projemiz devam edecek. Bu proje ile sektörün sahadaki gerçek durumunu analiz etmeye çalışıyoruz. Proje sonunda bir yol haritamız oluşacak. ‘’

İç ticareti halka yaymak gerekiyor

Sektörün on 15 yılda on kat büyüdüğünü, bu büyümenin daha çok kamu kurumları ve belediyelerin alımlarıyla gerçekleştiğini, dünyada ise büyümenin Türkiye’deki kadar kamu alımlarına bağlı başka bir ülke olmadığını dile getiren Dündar,  sürdürülebilir büyüme için halkın ve özel sektörün alım yapması gerektiğini vurguladı. Dündar, sektörün yıllık üretim değerinin 4 milyar TL’ye ulaştığını, büyümenin halkın ve özel sektörün alımlarıyla devam etmesinin yollarından birinin de yine SÜSBİR Portal olduğunu kaydetti.

Dündar, SÜSBİR’in Avrupa Fidancılar Birliğine (ENA) üye olması konusunda önemli katkılar sunan Riccardo Disperati’ye özel olarak teşekkür etti.

***

Ardından söz alan Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer ise konuşmasına TÜRKTOB’un ve bağlı alt birliklerinin kuruldukları günden itibaren çok başarılı çalışmalara imza attığını, sektörün sorunlarının çözümü konusunda yoğun gayretleri olduğunu ve sonuç odaklı faaliyetlerin arttığını vurgulayarak başladı.

Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Planı Uygulanmaya Başlandı

TÜRKTOB tarafından TÜBİTAK- TÜSSİDE’nin desteği ile 2016 yılında başlayan Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nin 2017 yılında tamamlanarak kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Gençer,  TÜRKTOB’un vizyonunun "Gıda Güvenilirliğini Ön Planda Tutan Sürdürülebilir ve Uluslararası Düzeyde Rekabetçi Bir Tohumculuk Sektörü" olarak belirlendiğini söyledi.

Gençer, ‘’Proje sonunda hazırlanan Strateji Raporu uygulamaya konuldu. Şimdi tüm alt birliklerimiz ve ilgili kurumlarla birlikte yol haritamıza uygun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.

TÜRKTOB olarak tüm alt birliklerimize destek veriyoruz

TÜRKTOB olarak tüm alt birliklere maddi ve manevi olarak destek verdiklerini kaydeden Gençer, süs bitkileri sektörünün yıllık üretim değerinin 4 milyar TL’ye yükselmesinin ve ihracatın ithalatı ilk kez geçmiş olmasının ve SÜSBİR’in Avrupa Fidancılar Birliğine (ENA) üye olmasının çok memnuniyet verici olduğunu, SÜSBİR Portal’ın sektörün gelişmesine büyük katkı yapacağına inandığını söyledi.

***

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İbrahim Sönmez ise, süs bitkileri sektörünün yaşanan tüm gelişmelere rağmen hak ettiği yerde olmadığını kaydetti. Sönmez ‘’Sektörün gücü ortada ama kazanç ve üretim olarak çok daha iyi yerleri hak ediyoruz. Daha kaliteli, dünya standartlarına daha uygun üretim yapmamız gerekiyor. Hem kurumsal hem de şahsi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız’’ dedi.

***

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Dairesi Başkanı Mehmet Sığırcı süs bitkileri sektörünün dünyada yaşanan olumsuz siyasi olaylardan, kaos ve savaşlardan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini ancak buna rağmen her alanda büyüdüğünü kaydetti.

Sektörün her geçen yıl daha katma değerli üretim yaptığını, ihracatını arttırdığını anlatan Sığırcı, süs bitkileri sektörünün genel destelerden ayrı olarak üretim kalemlerine göre desteklenmesi gerektiğini, alan bazlı desteklerin sektöre yeteri kadar katkı yapmadığını belirtti.

***

Çalıştayda SÜSBİR’in ve sektörün gündeminde olan konularla ilgili çalışma grupları şu şekilde belirlendi;

1) SÜSBİR Portal Kullanımı ve Geliştirilmesi
2) Yurt İçi Pazar Dengesinin Kurulması 
3) Sektörün İhtiyacı Olan Ara Eleman Yetiştirilmesine Yönelik Çözümler


4) Sektör Kümelenme Modeli Ve Süs Bitkileri İhtisas Organize Bölgelerinin Kurulması
5) Dış Ticaretin Geliştirilmesi Floraholland İle İş Geliştirme Projeleri

Oluşturulan gruplar SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyeleri başkanlığında toplanarak konu başlıklarında grup çalışmalarını tamamladı ve sonuçları hazırladı.
Çalıştayın ikinci günü çalışma gruplarında elde edilen sonuçların okunması ile başladı.

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar başkanlığında toplanan ‘SÜSBİR Portal Kullanımı ve Geliştirilmesi’ çalışma grubunda, Portalın daha aktif kullanılması ve yaygınlaştırılması için öneriler sunuldu.

Öneriler şöyle;

  • Portalın mobil uygulamasının açılması,
  • Portalın peyzaj proje firmaları, uygulama firmaları gibi diğer paydaşlara da fiyat göstermeksizin açılması,
  • Portalın teknik altyapısının güçlendirilerek kullanım kolaylığı açısından geliştirilmesi.

***

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan başkanlığında toplanan ‘Yurt İçi Pazar Dengesinin Kurulması’ çalışma grubunda, konuya ilişki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Sonuçlardan çıkan başlıca konular ise şu şekilde oluştu;

  • Pazardaki özel sektör payının kamu payının altında olması sorununa yönelik farkındalık çalışmaları yapılması,
  • Özendirici ve teşvik edici reklamlar yapılması,
  • Yöresel festivaller düzenlenmesi ve Garden Center kurulması.

Ayrıca üretim planlamasının olmaması sorunuyla ilgili birebir görüşmelerle üreticilerin ürün envanterlerinin çıkarılması ve Belediyelerle görüşülerek ön siparişlerin toplanması ile sözleşmeli üretimin teşvik edilmesi gibi çözümler önerildi.

***

SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Durukan Başkanlığında toplanan ‘Sektörün İhtiyacı Olan Ara Eleman Yetiştirilmesine Yönelik Çözümler’ başlıklı çalışma grubunda sektörün en önemli sorunlarından biri olan ara eleman sonuna yönelik çözüm önerileri getirildi.

Bu grupta özellikle öne çıkan çözümler ise;

  • Paydaşların beklentilerinin belirlenmesi, ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin iş yeri eğitimlerinin ve iş yeri stajlarının arttırılması,
  • Okullarda eğitim planlamalarının bölgelere göre ayrı ayrı yapılması ve bir raporlama ve çalışma kurulunun oluşması.

***

 

 

SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Okulun başkanlık yaptığı ‘Sektör Kümelenme Modeli Ve Süs Bitkileri İhtisas Organize Bölgelerinin Kurulması’ çalışma grubunda ise Kümelenme modelinin ne olduğu, sektöre uygulanabilecek kümelenme modeli özellikleri ve dünyadaki örneklerinin yanı sıra SÜSBİR’in Yalova ve Antalya bölgelerinde başlattığı kümelenme çalışmasında gelinen nokta ve çıkan sonuçlardan sonra izlenecek yol haritası hakkında görüşler belirtildi.

***
SÜSBİR Hakem Kurulu Üyesi Umut Sakarya başkanlığında toplanan ‘Dış Ticaretin Geliştirilmesi Floraholland İle İş Geliştirme Projeleri’ çalışma grubunda ise konuya ilişkin sorunlar ortaya kondu ve çözüm önerileri geliştirildi. Ürün üretiminde standardizasyon olmaması, iletişim ve koordinasyon yetersizliği gibi genel konular yanında tescili yapılmış zeytin türlerinin ihracatına izin verilmemesi gibi özel konularda da çözüm önerileri geliştirildi. Bu çözümler SÜSBİR’in girişimiyle çıkarılan TSE Süs Bitkileri Standartlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve SÜSBİR tarafından kamu ihalelerinde bu standartların kullanılması için adımların atılması, tescili yapılmış zeytin türlerinin ihracatının yapılması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması olarak kayda geçirildi.

***

Toplantının son bölümünde üyelerle diğer sektörel konularda istişare oturumu yapıldı. Özellikle ara eleman sorunu üzerinde oldukça fazla görüş bildirilmesi ve istişarenin öğretim üyeleri ile diğer sektör paydaşları arasında soru cevap şeklinde yapılması çalıştaya oldukça katkı sağladı. SÜSBİR Yönetiminin başkanlığında gerçekleşen son oturum, kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

 

 

DÜNDAR

GENCER 1

GENCER 2

BRAHİM SÖNMEZ

SIĞIRCI

SALON GENEL

BAŞKAN KOMİSYON

SAVAŞ AKCAN KOMİSYON

123