TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

'Sertifikasız tohum kullanmaya değer mi?'

'Sertifikasız tohum kullanmaya değer mi?'

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) tarafından planlanan Sertifikalı Tohumluk İstişare Toplantılarının ilki 30 Eylül 2017 günü Konya’da düzenlendi.  

***

TODAB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin İstişare Toplantısı açılış konuşmasında ülkemizde tarımın gelişmesi ve dış pazarlara açılmasının temel koşulunun bitkisel üretimde verimi arttırmak olduğunu, bunun için ıslah edilmiş çeşitlerin sertifikalı tohumluklarının yaygın bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. 

Mehmet Şahin, toplantının amacı hakkında ise; ‘’ Amacımız sertifikalı tohum kullanımının daha fazla yaygınlaşmasını, çiftçilerimizin daha çok sertifikalı tohum kullanmasını sağlamaktır’’ şeklinde konuştu.

TODAB’ın kuruluşu ve görevleri hakkında kısaca bilgi veren Şahin, birliğin 6234 üyesi bulunduğunu, TODAB’ın temel amacının üye bayilerin haklarını korumak olduğunu kaydetti.

Şahin konuşmasına özetle şöyle devam etti; ‘’ Eleme tohum satışının önüne geçmek, verimi ve kaliteyi arttırarak çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak zorundayız. Çeşitli araştırmalar ıslah edilmiş, sertifikalı tohumun yerel çeşitler veya köy popülasyonu dediğimiz çeşitlerden %50 daha fazla verimli olduğunu gösteriyor. Usulüne uygun olarak hazırlanmış tohumlarda, çimlenme ve sürme gücü artış göstermektedir. Bu daha fazla verim ve kalite demektir. Yine araştırmalar gösteriyor ki; bu tohumluklar aynı çeşidin kalitesiz tohumluklarına göre %20-25 daha çok verim artışı sağlıyor.’’

Türkiye’de son 15 yıl içerisinde hububat ekim alanlarında %8 oranında bir düşüş olduğunu, ancak bu daralmaya rağmen üretimin %18 oranında arttığını kaydeden Şahin ’’ Ekilen alanların azalmasına rağmen üretimin artmasının en önemli sebebi sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaşmasıdır.’’ dedi.

Şahin, 2017 yılının ilk toplantısını neden Konya’da yaptıklarını ise şöyle açıkladı; ‘’ Konya 2 milyon hektar tarım arazisiyle ürün çeşitliliği çok olan ve Türkiye’de üretilen sertifikalı tohumun %30’unu tek başına karşılayan bir ilimiz. Startı bu nedenle Konya’dan verdik. Konya’da 300 bin tona yakın sertifikalı tohumluk üretimi var. 530 tohumluk bayimiz, 137 tohum üreticimiz Konya’da faaliyet sürdürüyor. İzmir ve Antalya’dan sonra en çok üyemiz Konya’da.  Doğru yaptığımızı da görüyorum; çünkü toplantımızda beklediğimizin üzerinde bir katılım var. Karaman’dan, Afyon’dan da değerli bayi ve çiftçilerimiz bizlerle birlikte. Toplantılarımıza Denizli, Şanlıurfa ve Çorum illerinde devam edeceğiz.’’            

***

Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyfettin Baydar ise konuşmasında hem Bakanlık ve Konya İl Müdürlüğü olarak tohumculuğu çok stratejik bir sektör olarak gördüklerini deyim yerinde ise tohumculuktaki her konuya kuvözdeki bebek gibi yaklaştıklarını söyledi.

Baydar; ‘’ Sertifikalı tohumun 1/3’ünü Konya üretiyorsa, özel sektör bu üretime çok ciddi katkı sağlamaktaysa bizde konuya çok hassas yaklaşmak zorundayız. Şimdiye kadar bu hassasiyeti gösteren teşkilatıma ve üretiminden dağıtıma kadar tüm tohumculuk sektörüne ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Tohumculuk sektöründe 2023 hedeflerimize ulaşmak için üretimden, pazarlamaya, denetimden, sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaşmasına kadar her konuda titiz ve etkin çalışmalarımıza devam edeceğiz. TODAB’a böyle bir toplantı organize ettiği için teşekkür ediyorum.’’ dedi.  

Konuşmanın ardından Seyfettin Baydar’ın Konya’da tohumculuk sektörünü ve sertifikalı tohumluk kullanımının önemini anlattığı daha önce kayda alınan röportaj izlendi.  

***

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz konuşmasına 7 milyarlık dünya nüfusunun 1.2 milyarının yetersiz beslendiğini, 800 bin insanınsa ise açlıkla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak başladı.

Türkiye’nin kendi gıda güvenliğini sağlayabilen, kendi ihtiyaçlarının büyük bölümünü ülke içinden karşılayabilen bir ülke olduğunu kaydeden TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, bu noktada tohumun çok önemli olduğunu vurgulayarak, ‘’ Dünya’da sanayisi ve teknolojisi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hemen hepsinde tarım sektörünün ekonomi içinde önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim içinde tohumculuk sektörünün çok güçlü bir sistem, altyapı ve teknoloji ile çalıştığını biliyoruz. Bu durum bize göstermektedir ki; tohum çok stratejik bir üründür ve tohumculuk sektörü en az sanayi kadar, bilişim teknolojilerinin gelişimi kadar önemlidir.’’ ifadelerini kullandı.

Dünya’da 1850’li yıllarda başlayan tohumculuk endüstrisi, tohum bilimi ve tohumluk kalitesi ile ilgili çalışmaların Türkiye’de ancak cumhuriyet kurulduktan sonra, 1925-1930 yılları arasında araştırma enstitülerinin temelinin atılmasıyla başladığını, 1960’lı yıllara kadar bölgesel çalışmalar yapıldığını, 1963 yılında yapılan yasal düzenlemeden sonra sertifikalı tohum, tescilli çeşit, tohumluk standartları, tohumluk ticareti, sertifikasyon kuruluşları ve  araştırma enstitülerinin gündeme gelmeye başladığı anlatan Yılmaz konuşmasını özetle şöyle sürdürdü;

‘’ 1980’li yıllara kadar süren kamu ağırlıklı bir tohumluk sisteminden, 1983-1984 yıllarında özel sektörün hakim olamaya başladığı bir yapıya geçildi. Serbest piyasanın oluşmasıyla birlikte özel sektörün yatırımları devlet tarafından teşvik edildi. Tohum dış ticareti yeniden düzenlendi. 2004 yılında Bitki Islahçı Hakları Yasası’nın çıkması, 2006 yılında Tohumculuk Yasası’nın dünya standartlarına uygun olarak revize edilmesiyle birlikte Türkiye’de son 30-35 yılda çok önemli gelişmeler kaydedildi. 1990’lı yıllarda 100 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi, 2000’li yılların başında 145 bin tona çıktı. 2023 yılı için hedeflediğimiz 1 milyon tonluk üretimi 2016 yılında yakalamış durumdayız. 2016 yılında sertifikalı fidan üretimimiz 65 milyon adet, sertifikalı sebze fidesi üretimimiz 4 milyar adet, süs bitkileri üretimimiz 1.5 milyar adet ve sertifikalı çilek fidesi üretimimiz 68 milyon adet olmuştur.’’

Dış ticaret dengelerine de değinen TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, ‘’ 2016 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı tohumda % 76, süs bitkileri ve fidanı dahil ettiğimizde ise %89’a ulaşmıştır.’’ dedi.

Uluslararası tohum ticaretinde ve ülke içinde rekabet gücünün arttırılması için sertifikalı tohum üretim kalitesinin yükselmesi, sertifikalı 2 ve 3 tohumluk standartlarının revize edilmesi, kayıt dışılığın engellenmesi ile haksız rekabetin önüne geçilmesi, tohumu eleyerek kullanmaya karşı daha etkin mücadele edilmesinin sektörün daha ileri noktaya taşınması için şart olduğunu ifade eden Yılmaz, ‘’ Bu noktada hem kamu hem özel sektör araştırma kuruluşlarına ve üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Bitki ıslahı ve çeşit geliştirme çalışmalarının artması gerek. Araştırma – Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine daha çok kaynak ayırmak zorundayız. Sertifikalı tohumun yaygınlaşması için daha çok çalışmamız gerekiyor. Ancak kendi çeşit ve markalarımızı üreterek var olabiliriz’’ şeklinde konuştu.

Yılmaz, TÜRKTOB ve alt birliklerinin TÜBİTAK – TÜSSİDE’nin katkılarıyla yürütüp sonuçlandırdığı Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi’nden ve proje ile belirlenen yeni stratejiler ve yol haritasından da söz etti.

2023 yılı sertifikalı tohumluk üretim hedefini 1.5 milyon ton olarak revize ettiklerini vurgulayan TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, bu hedefe ulaşmak için sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte daha çok çalışacaklarını söyledi.

***

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı, 2023 yılı için konulan 1 milyon tonluk sertifikalı tohumluk üretim hedefine 7 yıl önceden ulaşmanın çok büyük bir başarı olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasını tohum bayilerine seslenerek şöyle sürdürdü; ‘’ Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımını yaygınlaştırmaya uğraşırken ve çok ciddi başarılar elde ederken şimdi başka bir sorun gündeme geldi. Bu kez sertifikalı görünümlü sahte tohumlarla mücadele etmeye başladık.  Birileri sahte sertifikalı tohum üretmeye ve pazarlamaya başladıysa burada TODAB üyesi bayilere önemli görevler düşüyor. Tohumun toprakla buluşmadan önceki son nokta bayilerdir. Sorunları tespit ettiğinizde hemen bize bildirin. Sayın Bakanımızın tohumculuk konusuna ilgili en üst düzeyde. Kasım ayında tüm tohumculuk sektörüyle birlikte yeni bir başlangıç yapacağız ve tohumculuğu çok daha üst noktalara taşıyacağız. 2023 yılında 2 milyon ton sertifikalı tohum üretimi gerçekleştirmek hedefimizdir.’’

***

Sertifikalı Tohum İstişare Toplantısı, Tohumculuk Dairesi Koordinatörü Müfit Şimşek’in       ‘’ Sertifikalı Tohumu Neden Ekmeliyiz’’ ve Dr. Veyis Yurtkulu’nun ‘’ Sertifikalı Tohum Destekleri’’ konulu sunumları ve çiftçi ve bayilerle daha önce yapılan röportajların izlenmesiyle sürdü.

Ardından TODAB Başkanı Mehmet Şahin, Tohumculuk Dairesi Koordinatörleri Müfit Şimşek ve Dr. Veyis Yurtkulu bayi ve üreticilerin sorularını yanıtladı.

İstişare Toplantısına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların temsilcileri, İl Müdürleri, TÜRKTOB ve Alt Birliklerinin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Yöneticileri, akademisyenler ile 500’e yakın bayi ve çiftçiler katıldı. 

STİKLAL-MARŞI-640

STİKLAL-MARŞI-2-640

MEHMET-ŞAHİN-1-640

MEHMET-ŞAHİN2-640

MEHMETŞAHİN3-640

SEYFETTİNBAYDAR1-640

KAMİLYILMAZ1-640

KAMİLYILMAZ2-640

PROTOKOL-1-640

PROTOLOK2-640

MEHMETSIĞIRCI-640

MÜFİTŞİMŞEK-640

OTURUM-640