TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

SEKTÖRÜN TALEBİ GERÇEKLEŞTİ

SEKTÖRÜN TALEBİ GERÇEKLEŞTİ

TOHUMCULUKTA BİNDE 3 KOMİSYON, BİNDE 1’E DÜŞTÜ

Tohumculuk sektöründe üyelerin ödediği binde 3 komisyonun, binde 1’e indirilmesi konusu uzun süredir gündemde olup  son yasal değişiklikle birlikte sektörün talebi gerçekleşmiştir.

 28 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da tohumculuk sektörüne ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı.

2006 yılında yürürlüğe giren 5553 Sayı Tohumculuk Kanununda yer alan Türkiye Tohumcular Birliğine bağlı alt birlik üyelerinin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından kesilen binde 3 komisyon binde 1’e düşürüldü.

Uzun süredir sektörün gündeminde ve TÜRKTOB'un da yakından takip ettiği konuda son yasal değişiklikle tohumculuk sektörünün her alanında faaliyet gösteren yaklaşık 43 bin TÜRKTOB üyesinin beklentisi karşılanmıştır.

TÜRKTOB ve bağlı alt birlikler tüm gelirlerini çiftçinin ve sektörün beklentilerine uygun politikaların oluşturulmasını sağlamak, alt birlikler ve sektörün tüm paydaşları arasındaki işbirliği ve dayanışmayı temin etmek ve tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için eğitim ve yayım çalışmaları yapmak için kullanmaktadır.

Bundan dolayı tüm üyelerin binde 1’e düşen komisyonun ödenmesi konusunda gerekli özeni göstermeleri önem arzetmektedir.