TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Kadınlar toplumun, ekonominin ve tarımın bel kemiğidir.

Kadınlar toplumun, ekonominin ve tarımın bel kemiğidir.

Türk toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür. Kadın, aile ve toplum arasında bir köprü görevini görür. Kadının toplumlarda yerine getirdiği görevleri itibariyle, sosyal sistemin işleyişine katkısı büyüktür. Kadınların erkekler ile eşit olarak toplum içinde yerlerini almaları bir uygarlık göstergesidir. Toplumsal düzende cinsiyet ön planda tutulmamalıdır.

Günümüzde hemen her sektörde üretimin içinde olan kadınlar, tarım ve hayvancılık alanında da kilit rol oynamaktadır.  

Aile çiftçiliği sistemi içinde çalışan kadınlar, eğitim, tarımsal girdiler ve destekler gibi üretim kaynaklarına daha az erişmelerine rağmen hem gelişen, hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda üretiminin en etkin unsurlarından biridir. Ayrıca kadınlar ağır ev ve çocuk bakım işlerini kapsayacak şekilde bazı cinsiyete özgü faktörler tarafından da sınırlandırılmış durumdadır. Bu sorunların iş birliği ile çözülmesi gerekmektedir.

Toplumların gelişmesinde, yeni nesillerin yetiştirilmesinde rol oynayan, hayatın her aşamasında üretirken fark yaratarak, ‘’Kadın eli değmeli’’ dedirten kadınlarımızın gününü kutlarken minnettarlığımızı dile getirmeyi unutmamalıyız. Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi; ‘’Kadınların yok sayıldığı, kıymet görmediği bir toplumun ilerlemesi mümkün değildir.’’

Dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Savaş AKCAN

Yönetim Kurulu Adına

Başkan