TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

İhraç edilen her üç yumurtadan biri Kayseri’den

İhraç edilen her üç yumurtadan biri Kayseri’den

Kayseri’de bulunan 7 milyon (adet) kapasiteli 187 kümesi bulunan 74 ticari kanatlı yumurta işletmesinde Kanatlı hayvan sağlığının korunması ve beraberinde halk sağlığını güvence altına almak için bir dizi koruyucu önlemleri içeren Biyogüvenlik Talimatı kapsamında denetimler yapılıyor.

Gıdanın üretim, satış, dağıtım, depolama gibi tüm aşamalarında gıda güvenliğinin kontrol edilebilmesi ve mevzuata uygunluğunun doğrulanması amacı ile Ulusal Kalıntı İzleme ve Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine dair Yönetmelik kapsamında numuneler alınıyor.  

Kayseri kanatlı üretiminde Türkiye de önemli bir yere sahip bulunuyor. Sağlıklı olarak üretilen yumurtalar Kayseri’den iç piyasaya ve ihracata gönderiliyor. Kayseri’den haftada yaklaşık ortalama 25-30 tır (10 milyon) yumurta ihraç ediliyor.

 Haber: Enformasyon Birimi