TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

Bitki pasaportu sisteminde değişiklik

Bitki pasaportu sisteminde değişiklik

Bakanlığın Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Ülke genelinde zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitkileri üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına alarak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanılması durumunda ise kaynağını bularak gerekli tedbirleri almak amacıyla yapılan düzenlemedeki bazı eksikliklerin giderilmesi ve daha etkin yürütülebilmesi amacıyla değişikliğe gidildi. 

Yönetmelikteki bitki pasaportu ile hareket edebilecek bitkileri üreten, ticaretini yapan ve depolayan operatörlerin Bakanlık tarafından oluşturulan üretim yerleriyle ilgili bir kayıt sistemine dahil olması şartı getirildi. 

Öte yandan, Tohumculuk Kanunu kapsamında söz konusu üretim materyallerini sertifikalı olarak üretenler için bitki pasaportu sisteminde de kayıtlı olması şartı ve etiketlerinde bitki pasaportunda bulunması zorunlu bilgilerin yer alması durumunda, ikinci kez bitki pasaportu düzenleme zorunluğu ortadan kaldırılarak tek etiketle dolaşıma girebilmesinin önü açıldı. 

RESMİ GAZETEYİ GÖRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?

home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170328.htm&main=

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170328.htm