TÜRKTOB

Sosyal Medyada
Birliğimiz

BİSAB'IN DÜZELEDİĞİ 2021 YILI BİTKİ ISLAHI TEORİK KURSLARI TAMAMLANDI

BİSAB'IN DÜZELEDİĞİ 2021 YILI BİTKİ ISLAHI TEORİK KURSLARI TAMAMLANDI

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) tarafından on birincisi düzenlenen Bitki Islahı Kurslarının teorik eğitimleri 08 -20 Şubat 2021 tarihleri arasında 30 kursiyerin katılımıyla tamamlandı.

Konuyla ilgili olarak BİSAB tarafından şu açıklama yapıldı:

"Bilgi ve teknolojilerin hızla geliştiği ve küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde her geçen gün değişen ekonomik koşullara uyum sağlamak için verimliliğin artması olmazsa olmaz kuraldır.

Yüksek verimli,  kaliteli,  hastalıklara toleranslı, İç ve dış pazar isteklerine uygun çeşitlerin ıslah edilerek geliştirilmesi ancak ISLAH yapmakla mümkün olacaktır.

Bitkisel üretimin artırılmasında etkili faktörlerin başında daha verimli ve daha kaliteli yeni çeşitler geliştirilmesi yani bitki ıslahı gelmektedir. İnsanoğlunun en temel ihtiyacı gıda olduğundan yüzyıllardır gıda teminine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bitki ıslahı; bitkilerin genetik yapılarındaki ve doğal yayılışlarındaki varyasyonlardan yararlanılarak kalıtım yoluyla istenilen özelliklere sahip yeni bitkiler elde edilmesi olarak tanımlanabilir.

Tohumluk; bitki ıslahı çalışmasının son ürünü olup, bitkisel üretimde istenen artış için yalnızca yeni çeşitlerin geliştirilmesi değil bu çeşitlerin tohumluklarının kaliteli olması da önem arz etmektedir.

Ülkemiz ıslahçıları tarafından geliştirilerek üretimde yer alan tamamen yerli ve millî olan çeşitlerin oranı her geçen yıl daha yükselmektedir hâlihazırda ülkemiz bitki ıslahçıları tarafından geliştirilen pek çok çeşit dünyanın pek çok bölgesine ihraç edilmektedir.

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB), 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak 28.03.2008 tarihinde kurulmuştur. Tohumculuğun temeli olan bitki ıslahçılarının dayanışmasını sağlamak ve ülkemiz tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma ve faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculukla ilgilenenlerin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasına hizmet amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

BİSAB’ın kanunla belirtilen temel görevlerinden birisi de “Üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmaktır.

Gerek Ülkemizde mevcut ıslahçı açığını kapatabilmek, gerekse ıslah konusunda çalışan meslektaşlarımız ve üyelerimizin bu yöndeki taleplerini karşılamak amacıyla Birliğimiz İktisadi İşletmesi vasıtasıyla Bitki Islahı Kursları düzenlenmektedir. On birincisi 08 -20 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşen Bitki Islahı Kurslarının teorik eğitimlerine bu yıl 30 kursiyer katılım sağlamıştır.

Teorik eğitimlere eğitici olarak; 7 üniversiteden 14 akademisyen, 5 Araştırma Enstitüsünden 12 araştırıcı, Özel Sektörden 3, kamudan 2, Atom Enerjisinden 1 ve STK 2 uzman katılmıştır. Teorik Eğitimlerin ilk haftasında bütün kursiyerlere, Genel Islah, Bitki Islahının Temel Kuralları, İstatistik, Hastalıklar ve Bitki Fizyolojisi konularında eğitim verilmiştir.

Eğitimin 2. Haftasında Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkileri olmak üzere 2 ayrı sınıfta eğitimlere devam edilmiştir. Teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler tarla bitkileri ve sebze ıslahı konularında uygulamalı eğitimlerini genelde Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve Fakültelerimizde sürdüreceklerdir.

Bitki Islahı Kurslarının önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeyde olması için girişim ve çalışmalar yapılmaktadır."

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KAYNAK: bisab.org.tr